Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Odśnieżanie w dobrym tonie.

Odśnieżanie w dobrym tonie.

Straż Miejska przeprowadza systematyczne kontrole stanu chodników. W wielu miejscach skarżą się na nie przechodnie. W związku z faktem, iż w ostatnich dniach śniegu było naprawdę dużo przypominamy mieszkańcom  o obowiązkach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r.   (z późn zm.) oraz Uchwały  nr LX/295/2006 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 10 października 2006r. Przepisy te zobowiązują  właścicieli  nieruchomości do:
- uprzątnięcia błota, śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
- podjęcia działań w celu usuwania lub co najmniej ograniczenia śliskości chodnika,
- usunięcia piasku użytego w celu ograniczenia śliskości niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania,
- usuwania sopli i nawisów lodowych z dachów i gzymsów niezwłocznie po ich pojawieniu się,
- zakazuje się zgarniania  lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. Właściciel nieruchomości winien gromadzić je w miejscu dla niego dogodnym.

- Upominamy, przypominamy, rozmawiamy, przekonujemy do tego, aby zadbać o chodnik przed swoją posesją - mówi Mariusz Nowak, komendant Straży Miejskiej w Żarkach. - Niektórzy deklarują, że odśnieżą nawet za swojego sąsiada, który jest w podeszłym wieku i nie ma siły sam tego zrobić.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

17

STY

2013

1278

razy

czytano