Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Do sprzedania dawny ośrodek zdrowia w Przybynowie.

Do sprzedania dawny ośrodek zdrowia w Przybynowie.

Gmina Żarki sprzedaje nieruchomość w Przybynowie zabudowaną budynkiem dawnego Ośrodka Zdrowia o pow. użytkowej  351,10 metrów kwadratowych. Cena wywoławcza 232.400,00 zł z z VAT. Teren jest przeznaczony pod usługi komercyjne. Wadium należy wpłacić do dnia 12 lutego.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłosili  przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żarki. Działka wraz z budynkiem znajduje się w centrum Przybynowa,  w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej. Na działce wielkości 2.763 metrów kwadratowych znajduje się budynek po ośrodku zdrowia o powierzchni użytkowej 351,10 metrów kwadratowych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki dla obszaru sołectw Ostrów i Przybynów zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Żarkach nr XIII/85/2007 w dniu 28.12.2007 r. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 44 poz. 957 z dnia 11.03.2008 r. działka nr 785/4 znajduje się w terenie o symbolu 7.UI 1 – tereny zabudowy usług niepublicznych (komercyjnych).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2013 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta  i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej , które należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Żarki Nr 51 8279 1036 0400 0016 2004 0002 BS Myszków Oddział Żarki lub  w kasie tut. Urzędu najpóźniej do dnia 12 lutego 2013  roku .


Za zachowanie terminu wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Dowód wniesienia wadium uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał – od zawarcia umowy notarialnej – wadium ulega przepadkowi. Na powyższą nieruchomość były przeprowadzone  przetargi w dniach:  27.09.2012 i 08.11.2012 r. Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki    –   pok. 11, tel. (034) 314 80 36 wew.42

Szczegóły dostępne również pod adresem:  http://www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/2723
 

05

LUT

2013

1719

razy

czytano