Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zwiększ swoją konkurencyjność - Projekt dla firm!

Zwiększ swoją konkurencyjność - Projekt dla firm!

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z branży  TECHNOLOGIE INFORMACYJNE i TELEKOMUNIKACYJNE pracujących lub zamieszkałych na terenie województwa śląskiego. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z danej branży, poprzez podniesienie kompetencji osób pracujących
lub zamieszkałych na określonym terenie.


Projekt "Zwiększ swoją konkurencyjność!" realizowany jest w ramach Priorytetu VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działania 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie",  Podziałania 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw"  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja przedsięwzięcia w województwie śląskim zaplanowana jest na okres od 1 stycznia 2013 do 30 kwietnia 2014 roku.

Organizatorem Projektu jest PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

W ramach projektu "Zwiększ swoją konkurencyjność!" przedstawiamy Państwu następującą ofertę:
1. SZKOLENIA ZAWODOWE (1 z 3):
•    PRZETWARZANIE DANYCH (zwiększenie wiedzy z hostingu, raportów, bez danych, ich generowania i utrzymania)
•    OPROGRAMOWANIA (pisanie programów, projektowanie stron www, przygotowanie właściwej dokumentacji)
•    TELEKOMUNIKACJA PRZEWODOWA (zdobycie umiejętności związanych z obsługą/konserwacją/udostępnianiem systemów transmisji do przesyłania)
2. SZKOLENIE JĘZYKOWE (język angielski)
(postęp w porozumiewaniu się językiem angielskim w mowie i piśmie w kontaktach zawodowych z uwzględnieniem słownictwa branżowego)
3. SZKOLENIE „PODNIEŚ SWOJĄ ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNĄ”
(podniesienie świadomości ekologicznej, uzyskanie wiedzy na temat metod ochrony środowiska, zapobiegania negatywnym zjawiskom w obszarze województwa śląskiego możliwymi do wykorzystania przez branżę informacji i telekomunikacji)


Na zakończenie modułów szkoleniowych przeprowadzane będą testy sprawdzające nabytą wiedzę, a wszystkie osoby z minimum 90% frekwencją na zajęciach otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz możliwości uzyskania (w przypadku szkolenia z języka angielskiego) certyfikatu TOEIC, który będzie poprzedzony egzaminem.

PODCZAS SZKOLEŃ ZAPEWNIAMY:
•  profesjonalną kadrę wykładowców
•  materiały szkoleniowe
•  zaświadczenie o ukończeniu szkoleń (certyfikat TOEIC)
•  catering podczas zajęć
 

Szczegóły na stronie: http://www.konkurencyjnoscpuls.pl/index.html
 

12

LUT

2013

1415

razy

czytano