Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Europejskie doświadczenie nauczycieli

Europejskie doświadczenie nauczycieli

Agnieszka Stróżna jest anglistką, a Joanna Gil pracuje jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Wł. Szafera w Żarkach. Obydwie panie otrzymały grant na szkolenie European Youth Science Days i w dniach 18-22 lutego 2014 szkoliły się w Barcelonie.

Nauczycielki brały udział w projekcie "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych Comenius" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W listopadzie ub. roku otrzymały decyzję o dofinasowaniu wyjazdu. Szkoliły się wspólnie z mieszkańcami Turcji, Malty, Hiszpanii i Polski.
Głównymi celami szkolenia były przedstawienie nowoczesnych metod organizacji projektów z wykorzystaniem kamery video, planowanie i wdrażanie metody projektu, współpraca z innym  europejskimi szkołami, przykłady zastosowania nauk ścisłych w projektach, sporządzenie filmu na temat Dnia Nauki w Szkole Monlau, wymiana doświadczeń, opinii, rejestracja szkoły na platformie SEEP- Science European Educational Platform.

– W praktyce kurs zwiększył umiejętności zarządzania w klasie, poprawił przygotowanie się do lekcji oraz kooperację z innymi nauczycielami – przekonują Agnieszka Stróźna i Joanna Gil.

Dodajmy, iż patronem Szkoły Podstawowej w Żarkach jest Władysław Szafer - biolog, miłośnik przyrody i propagator ochrony środowiska. Tematyka kursu była związana z tematem recyklingu, ochrony środowiska i propagowaniem nowoczesnych metod utylizacji i gospodarki odpadami. - Wykorzystując wiedzę i inne doświadczenia wyniesione z kursu chcemy pomóc nauczycielom przyjrzeć się nauczaniu kooperatywnemu, między przedmiotowemu i nauczaniu opartemu na projektach i korzyściach wynikających z tych metod – dodają uczestniczki projektu. – Ten wyjazd to dla nas ogromne doświadczenie i prestiż dla naszej szkoły.

Panie po kursie zamierzają nawiązać współpracę z kilkoma szkołami i napisać projekt międzynarodowy, który otrzyma grant, dzięki czemu można wymieniać doświadczenia na forum europejskim. Planowana jest również wymiana międzyszkolną z udziałem nauczycieli szkoły podstawowej w Żarkach.

Warto zobaczyć:  https://www.youtube.com/watch?v=vwhB07nW8Ec&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MjnjL_5STrw&feature=youtu.be

03

MAR

2014

2755

razy

czytano