Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Unieważnienie przetargu na odbiór odpadów.

Unieważnienie przetargu na odbiór odpadów.

W dniu 13 marca Gmina Żarki unieważniła wybór najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu nieograniczonym pn: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żarki”.

Po powtórnym sprawdzeniu oferty - Gmina Żarki  odrzuciła ofertę firmy Wywóz Śmieci Usługi Porządkowe Karoń S.C. ze względu na fakt, iż  firma nie posiada aktualnego zezwolenia na zbieranie odpadów. Ponadto w przeprowadzonym przetargu ceny pozostałych ofert nie podlegających odrzuceniu przewyższają kwotę,  jaką gmina Żarki może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wobec powyższego postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Kolejny przetarg zostanie ogłoszony w najszybszym możliwym terminie. Terminy odbioru nieczystości na terenie gminy Żarki nie ulegają zmianie. Nieczystości nadal będzie odbierała firma zastępcza.
 

17

MAR

2014

2044

razy

czytano