Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Wyjazd szkoleniowy

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza  przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gmin objętych projektem na szkolenie wyjazdowe pt. „Kompleksowa procedura konsultacji społecznych” organizowane w ramach projektu „Liczy się Twój głos!”.

W ramach projektu zostanie zorganizowane trzydniowe szkolenie wyjazdowe dla 12 osób w dniach 03-05 września 2014 r. do Wisły.

Wisła jest gminą, położoną w województwie śląskim, która wdrożyła nowoczesne techniki konsultacji społecznych. Podczas wyjazdu uczestnicy poznają w praktyce jak działają dane metody konsultacji. Będą uczestniczyć w warsztatach na temat:
-    uwarunkowań prawnych konsultacji,
-    szczegółowych celów i zasad konsultacji,
-    klimatu konsultacji społecznych,
-    metod i narzędzi konsultacji społecznych,
-    przygotowania konsultacji i ich przebiegu,
-    raportu z przeprowadzonych konsultacji,
-    projektów dokumentów regulujących procedury konsultacji,
-    przykładów dobrych i złych praktyk.

Podczas wyjazdu uczestnicy opracują również wybrane uchwały, regulaminy oraz procedury konsultacji społecznych.
Szkolenie wyjazdowe poprowadzi trener będący specjalistą, z doświadczeniem w omawianej dziedzinie oraz pracownikiem jednostki samorządu terytorialnego, która wdrożyła nowoczesne techniki konsultacji. Uczestnikom szkolenia zostanie zapewnione wyżywienie, nocleg, przejazd oraz materiały szkoleniowe.

Informacja o godzinie wyjazdu w dniu 03 września 2014 r. i miejscu zbiórki zostanie podana po zakończeniu rekrutacji.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wyjeździe szkoleniowym w ramach projektu „Liczy się Twój głos!” prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie wyjazdowe dostępny jest również w wersji papierowej do pobrania w biurze projektu (Centrum Inicjatyw Lokalnych, ul. Senatorska 14, Zawiercie) oraz w siedzibach Partnerów projektu (Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy,  Urzędzie Miasta i Gminy Żarki oraz Urzędzie Gminy Poraj). Wypełniony formularz należy dostarczyć osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres CIL, ul. Senatorska 14, 42-400 Zawiercie bądź faxem na numer (32) 670 20 14 lub na adres Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy,  ul. Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy lub na adres Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki lub na adres Urzędu Gminy Poraj, ul. Jasna 21, 42-360 Poraj.

Formularz można również wysłać drogą elektroniczną na adresy e-mail: kolodziej@cil.org.pl, katarzyna.zawiazalec@kozieglowy.pl, lukasz.szecowka@ugporaj.pl lub
malgorzata.banaszczyk@umigzarki.pl

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w szkoleniu wyjazdowym zostaną o tym poinformowane telefonicznie. Rekrutacja trwa w okresie 05-22 sierpnia 2014 r. Szkolenie przewidziane jest dla 12 osób.

Osoby zakwalifikowane proszone są o przygotowanie następujących informacji: NIP, Regon, nr KRS organizacji oraz zabranie dowodu osobistego. Dane te są niezbędne do prawidłowego wypełnienia deklaracji uczestnictwa.

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorką projektu Moniką Kołodziej, e-mail: kolodziej@cil.org.pl, tel. 32/670-20-14 wew. 22.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Liczy się Twój głos!”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

06

SIE

2014

1191

razy

czytano