Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Bezpłatne szkolenie dla rolników z terenu gminy Żarki.

Bezpłatne szkolenie dla rolników z terenu gminy Żarki.

Gmina Żarki zgłosiła swój udział do projektu pt. ”Szkolenie z Zakresu Przetwórstwa Produktów Rolnych oraz Zasad Sprzedaży Bezpośredniej” finansowane z środków Unii Europejskiej. Osoby zainteresowane projektem mogą się zgłaszać do GCI w Żarkach, szkolenie odbędzie się 24 kwietnia.


AGROEXPERT Ośrodek Badań i Doradztwa dla Rolnictwa w Warszawie w konsorcjum z Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu rozpoczęli realizację ogólnopolskiego projektu pt.: ”SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW ROLNYCH ORAZ ZASAD SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ”. Głównym celem szkoleń jest przekazanie rolnikom wiedzy dotyczącej wymagań jakościowych dla produktów rolnych (mleka, mięsa i in.), podstaw prawnych dotyczących przetwórstwa w gospodarstwie rolnym i obrotu żywnością, produktów regionalnych i tradycyjnych oraz marketingu produktów rolnych. Wiedza ta jest szczególnie przydatna w świetle obowiązujących przepisów w Unii Europejskiej, w tym w Polsce oraz z punktu widzenia osiągania przez gospodarstwa rolne korzystnych warunków zbytu produktów rolnych, w tym osiągania wysokich cen.
  • Jednodniowe szkolenie zostanie zorganizowane w gminie Żarki. Do udziału w szkoleniach serdecznie zapraszamy rolników oraz osoby pracujące bezpośrednio w rolnictwie, domowników. Liczba uczestników szkolenia w jednej grupie wynosi 30 osób. Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają stosowne Zaświadczenie o ukończeniu kursu – informuje Małgorzata Banaszczyk.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, finansowany ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”; Priorytet – „Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym”, Działanie 1.3. „Szkolenia”.
Dodatkowe informacje i zapisy do dnia 17 kwietnia w GCI w Żarkach, można również dokonać tego drogą telefoniczną (34) 3148 036 w. 29.


(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

11

KWI

2007

1729

razy

czytano