Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Ulica Kusocińskiego do remontu.

Ulica Kusocińskiego do remontu.

Gmina Żarki uzyskała 241 600 zł dofinasowanie na remont ul. Kusocińskiego w Żarkach na odcinku 1 km. Przetarg został już ogłoszony. Do 18 listopada trwa składanie ofert.

Do żareckiego magistratu wpłynęła promesa z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2014 roku dofinansowanie do zadania Remont odcinka drogi w Żarkach ul. Kusocińskiego na długości 1000 mb. Wysokość dotacji wynosi 241 600 zł nie więcej jednak niż 80 proc. wartości zadania.

- Przetarg został już ogłoszony. Jeszcze w tym roku chcemy wykonać to zadanie o ile pogoda pozwoli – deklaruje burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski. - Prace polegać będą na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wyrównaniu i uzupełnieniu istniejącej podbudowy, wykonaniu asfaltu na jedni o szerokości 3,5 m, po obu stronach zostaną wykonane utwardzone pobocza.

W tym roku gmina Żarki uzyskała dofinansowanie na remont drogi w Suliszowicach Podlesiu, ul. Czarka w Żarkach, ul. Leśnej w Jaworzniku. Wszystkie te inwestycje są realizowane z udziałem środków ministerstwa, do każdego zadania z budżetu miasta jest dokładanych 20 proc. wartości.
 

03

LIS

2014

1796

razy

czytano