Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Ruszyła budowa wodociągu w Gminie Żarki.

Ruszyła budowa wodociągu w Gminie Żarki.

Kolejna duża inwestycja jest realizowana na terenie pięciu sołectw:  Zawada, Jaroszów, Przybynów, Zaborze, Kotowice. Powstaje sieć wodociągowa wraz z przyłączami oraz modernizowane jest ujęcie wody w Zaborzu, Zawadzie i Kotowicach. Wartość zadania wynosi 4 730 663,15 zł.  Zakład Usług Komunalnych złożył w 2014 roku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wniosek pn. Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Zaborze, Przybynów, Jaroszów, Zawada, Katowice poprzez budowę sieci wodociągowej z przyłączami. Projekt uzyskał dofinasowanie. W listopadzie zakończono procedury przetargowe. Do przetargu stanęły cztery firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ENERGOTEL-BIS Joanna Taciak z miejscowości Mrozy z ceną brutto:  4 551 000,00 zł. Wartość całego zadania wynosi 4 730 663,15 zł, pozyskana dotacja to suma 2 838 062,00 zł.

- W ramach zadnia będzie wybudowany wodociąg Zawada-Jaroszów-Przybynów-Zaborze, który ma na celu stworzenie możliwości drugostronnego zasilania w wodę miejscowości Przybynów i Zaborze - informuje burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski. Powstaną przyłącza  w ul. Częstochowskiej w Przybynowie, przebudowany zostanie  wodociąg z przyłączami w Zaborzu, zmodernizowane zostanie ujęcie wody w Zaborzu i Zawadzie, zostanie zabudowany stacjonarny agregat prądotwórczy w Kotowicach, co pozwoli na zabezpieczenie energii elektrycznej dla strategicznego ujęcia wody w gminie. Drugi agregat prądotwórczy zamontowany na przyczepie będzie wykorzystany do zabezpieczenia energii elektrycznej na innych ujęciach wody w gminie w przypadku braku dostaw prądu. Realizacja zadania do końca czerwca 2015 roku.

(przygotował i fot. Katarzyna Kulińska -Pluta)
 

16

GRU

2014

1763

razy

czytano