Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Konferencja z tatarczuchem

Konferencja z tatarczuchem

W dniu 19 czerwca br. odbyła się konferencja regionalna pt. „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie śląskim – dokonania i perspektywy”, której organizatorem był Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Na konferencji obecny był również żarecki akcent.
 
Konferencja była okazją do przekazania informacji  podsumowujących PROW 2007-2013, a także przedstawienia możliwości wsparcia finansowego obszarów wiejskich w ramach nowej perspektywy finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Uczestnikami konferencji byli przede wszystkim przedstawiciele samorządu terytorialnego, lokalnych grup działania, organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich, zainteresowani mieszkańcy województwa śląskiego oraz przedstawiciele instytucji działających na terenie województwa śląskiego na rzecz obszarów wiejskich.
Konferencję otworzył Pan  Jerzy Motłoch, Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa, dziękując uczestnikom za tak liczne przybycie.
W pierwszej części  konferencji Pan Marcin Rachwał kierownik referatu ds. obsługi PROW przedstawił krótką informację dotyczącą ogólnopolskiego konkursu  na najlepszy produkt lokalny „MÓJ RYNEK – MÓJ PRODUKT 2015”, organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z marszałkami województw. Wręczono również podziękowania dla naszych finalistów: III miejsce w konkursie otrzymał chleb tatarczuch Pani Jadwigi Plesińskiej z gminy Żarki (gratulacje odebrała w imieniu J. Plesińskiej i Gminy Żarki Katarzyna Kulińska-Pluta) oraz wyróżnienie otrzymał chleb lelowski na naturalnym zakwasie, producent Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Lelowie.

Następnie Pan Jerzy Motłoch  podsumował stan wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie śląskim oraz pokazał przykładowe efekty rzeczowe realizacji Programu. W dalszej części uczestnicy konferencji mieli także okazję wysłuchać oraz zobaczyć wystąpienia przedstawicieli gminy Ciasna - Pana Zdzisława Kuleja, wójta gminy i Pani Urszuli Szukalskiej. skarbnik oraz przedstawiciela LGD Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” - Pani Edyty Bauć, kierownik biura, którzy w bardzo atrakcyjny sposób zaprezentowali przykłady wykorzystania środków unijnych na obszarach wiejskich naszego województwa.
Na zakończenie konferencji Pan Bartosz Góra, kierownik referatu wdrażania PROW zaprezentował możliwości rozwoju obszarów wiejskich w ramach działań samorządowych nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Informacje za strony: http://prow.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1435138517&art=1&id_m=&kat=&katrodzic=
Zdjęcia: Małgorzata Sobol, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

25

CZE

2015

1183

razy

czytano