Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Umiejętności, wiedza, współpraca

Umiejętności, wiedza, współpraca

Sześciu nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Wł. Szafera w Żarkach realizuje projekt "Jestem cząstką przyrody - organizowanie imprez naukowych w szkole" w ramach programu Erasmus Plus.  Odbyli oni w dniach 8-15 lipca szkolenie na Malcie.

Tematyka projektu ściśle wiąże się z działaniami i wizją szkoły. Patronem szkoły jest Władysław Szafer - biolog i przyrodnik ,więc tematy te są szczególnie bliskie wszystkim nauczycielom. Zasadniczym celem projektu było wzbogacenie umiejętności i wiedzy nauczycieli z zakresu nauk przyrodniczych, ekologii i języka obcego. Zdobyte doświadczenia będą wykorzystywane w sposób atrakcyjny w swojej pracy z uczniami przy użyciu nowoczesnych metod multimedialnych. Bardzo ważnym elementem realizacji projektu było przygotowanie językowe nauczycieli. Odbyli oni kurs przed wyjazdem, który udoskonalił ich umiejętności językowe w oparciu o zakres słownictwa szkoleniowego. Wiedza ta okazała się bardzo przydatna, gdyż każdy uczestnik mobilności poradził sobie celująco w czasie szkolenia na Malcie.
- Pracowaliśmy w grupach z osobami z całej Europy. Nie mieliśmy problemów z komunikacją. Każdego dnia przybywało nam słownictwa i odwagi, aby pytać o różne rzeczy, czy wyrażać swoje opinie - powiedziała Joanna Gil, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

- Możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy nauczycielami, którzy pracują na wizerunek szkoły i promują ją w języku angielskim. Nie trzeba być anglistą, żeby się porozumiewać z uczestnikami z innych krajów. Jako nauczyciel języka angielskiego mogę przyznać, że jestem dumna z moich kolegów i koleżanek, że mają chęci i chcą się uczyć języka obcego - powiedziała Agnieszka Stróżna, nauczyciel języka angielskiego.

- Upowszechnienie  pracy projektowej w języku obcym, szereg filmów w języku angielskim, które powstały podczas wyjazdu pozwoliły zaistnieć naszej szkole  na europejskich forach  wymiany doświadczeń. Nauczyciele mogą pochwalić się wieloma publikacjami na platformach edukacyjnych typu SEEP, etwinning, blogach i Facebooku - dodaje Tadeusz Pakuła, dyrektor szkoły.

Udział w projekcie przyczynił się do rozwoju osobistych i zawodowych kompetencji  w organizowaniu działań naukowych, nawiązaniu kontaktów z partnerami międzynarodowymi, otwarciu się na innowacyjne metody pracy. Nie bez znaczenia jest tez rozwój kompetencji kulturowych, poprzez poznanie kraju, jego kultury, zabytków, instytucji naukowych i mieszkańców.

Nauczyciele realizujący projekt dziękują dyrekcji szkoły oraz Urzędowi Miasta i Gminy w Żarkach za pomoc i wsparcie przy realizacji projektu.

Autorzy i uczestnicy mobilności:
Agnieszka Stróżna, nauczyciel języka angielskiego
Joanna Gil, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Beata Maślankiewicz, nauczyciel edukacji wczesnoszkolej
Anna Madejska, nauczyciel przyrody
Mariola Pasikowska, nauczyciel wychowania fizycznego
Marcin Nowak, nauczyciel wychowania fizycznego

 

25

SIE

2015

1447

razy

czytano