Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Strategia RIT Subregionu Północnego.

Strategia RIT Subregionu Północnego.

Zgromadzenie Ogólne Regionalnych Inwestycji Terytorialnych podjęło uchwałę o wyrażeniu zgody na przyjęcie Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Wykonanie uchwały powierzone zostało Prezydentowi Miasta Częstochowy. Uchwała weszła w życie 25 listopada 2015 r.

Strategia RIT Subregionu Północnego Województwa Śląskiego dostępna jest w załączniku.

 

 

01

GRU

2015

1245

razy

czytano