Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców. 18.01.

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców. 18.01.

Spotkanie informacyjne pn. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej  w Starostwie Powiatowym w Myszkowie. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej”.

Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich, w szczególności zainteresowanych uzyskaniem dotacji z działania 3.2 Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Tematyka spotkania:
1. Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 dla przedsiębiorców.
2. Aktualne możliwości uzyskania wsparcia na rozwój działalności gospodarczej (m.in.: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).
3.   Omówienie działania 3.2 RPO WSL, w tym: kwalifikowalność wydatków, kryteria wyboru projektów, Lokalny System Informatyczny.

Termin spotkania: 18 stycznia 2017 r. Rejestracja w godzinach: 9.30-10.00.
Godz. spotkania: 10.00 – 13.00.
 Miejsce: Starostwo Powiatowe w Myszkowie, Myszków, ul. Kazimierza
Pułaskiego 6, Sala Sesyjna.

Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl. Warunkiem uczestnictwa będzie  otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Jeżeli  ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo szczególnych udogodnień, to prosimy o kontakt.
Kontakt: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w
Częstochowie, tel.: 34/3605687, 34/3245075; e-ma

04

STY

2017

1592

razy

czytano