Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Nasza szansa. Projekt. Szczegóły

Nasza szansa. Projekt. Szczegóły

Nasza szansa! aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna i kulturalna społeczności lokalnej w Gminie Żarki  - szczegóły projektu:
Mieszkańcom z obszarów przewidzianych do rewitalizacji (lista ulic objętych Gminnym Programem Rewitalizacji została umieszczona poniżej)  zaproponowanych zostanie szereg działań aktywizujących, zwiększających szanse na włączenie społeczne i zatrudnienie. Będą to:
warsztaty kompetencji społecznych – przykładowe zagadnienia: komunikacja międzyludzka, radzenie sobie ze stresem, sfery emocji, sposoby rozwiązywania konfliktów, asertywność, budowanie poczucia własnej wartości.
- spotkania edukacyjne - przykładowe tematy: efektywne ogrzewanie domów, w tym gazem, recykling - jak można na tym zarobić, racjonalne gospodarowanie finansami, dbałość o przestrzeń, ergonomia i zagospodarowanie małych przestrzeni mieszkalnych, uprawa roślin przydomowych - zioła, kwiaty, warzywa,
- kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe typu kucharz malej gastronomii, obsługa wózków widłowych, prawo jazdy kategorii B.

Na niektóre spotkania i warsztaty zapewniliśmy przerwy kawowe oraz lunch.

Projekt przewiduje również wsparcie ze strony personelu specjalistycznego - jak psycholog, diagnosta problemów, doradca zawodowy, prawnik.

Zaplanowane zostało również dwudniowe szkolenie do miejsca dobrej praktyki rewitalizacji społecznej, jakim jest katowicki Nikiszowiec, gdzie będzie można poznać realne efekty pracy ze społecznością obszaru niegdyś bardzo mocno zdegradowanego.

Będą też i bardzo przyjemne wydarzenia – jak imprezy integrujące środowisko, typu Święto Sąsiada, warsztaty artystyczne, kulturalne oraz wycieczki do miejsc kultury, miejsc inspirujących i motywujących do aktywności społecznej i zawodowej.

Mieszkańcy z wymienionych ulic – jeżeli chcą poprawić swoją sytuację na rynku pracy, znaleźć lepszą pracę, wyrejestrować się wreszcie z Urzędu Pracy, albo lepiej funkcjonować w społeczeństwie - w miejscu pracy, w rodzinie, proszeni są o zgłaszanie się do pokoju nr 21 w Urzędzie w Żarkach i uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym w dniu 23.02.2018r. o godz. 16:00 w Domu Kultury w Żarkach – sala pamięci.

Wszystkie formy wsparcia są bezpłatne, zachęcamy do skorzystania.  

Obszary rewitalizacja – gmina Żarki

1. Żarki
ul. Topolowa
ul. Moniuszki przed ul. Topolową budynki nr 55, 57
ul. Moniuszki budynki nr 54, 56, 58, 60,
ul. Łąkowa (od Kopernika do Serwin)
ul. Astrów- cała
ul. Fiołków- cała
ul. Bratków- cała
ul. Tulipanów – lewa strona
ul. Kopernika (od Moniuszki do skrzyżowania z ul. Chabrów)


2.Wysoka Lelowska
ul. Częstochowska nr domów 91, 93 przed budynkiem dawnej szkoły podstawowej
ul. Św. Floriana – nr domów 2, 4
ul. Zielona – nr domu 8

3. Żarki - basen
ul. Leśna - prawa strona
ul. Mostowa - cała
ul. Górki /prawe/
ul. Stary Rynek - cały
ul. Kościelna - cała
ul. Piłsudskiego – od sklepu Beata do Ofiar Katynia – lewa strona
ul. Leśniowska – od sklepu Beata do Piaski po prawej stronie, do sanktuarium po lewej stronie
ul. Berka Joselewicza - cała
ul. Armii Krajowej - cała
ul. Nadrzeczna - cała
ul. Stanisława Moniuszki (posesje za Domem Kultury do ul. Piaski)  
ul. Wąska- cała
ul. Handlowa- cała

4. Żarki, Młynarzówka
ul. Ofiar Katynia –  po lewej stronie od ul. Piłsudskiego do Młynarzówki – Starego Młyna
ul. Piaski - cała

5. Żarki- amfiteatr
ul. Steinkellera- cała
ul. Olszowa- cała
ul. Zielona- cała
ul.  Chopina- cała
ul. Słoneczna- cała
ul. Myszkowska nr domów:1, 50a, 50b, 52, 54, 56, 58, 60, 64a, 66a, 68, 68a (od ul. Olszowej do ul. Młyńskiej)

6. Żarki ul, Częstochowska
ul. Częstochowska - bloki
ul, Częstochowska /  Dom Nauczyciela
ul. Częstochowska 65a
ul. Malinowskiego 13, 15, 17, 19, 21, 27

20

LUT

2018

1034

razy

czytano