Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Kształcenie i doskonalenie.

Kształcenie i doskonalenie.

W dniu 14 maja w Szkole Podstawowej im. Wł. Szafera w Żarkach odbyła się uroczystość podsumowująca projekt  Erasmus Plus z POWER SE pt „Od diagnozy potrzeb ucznia poprzez wysoką jakość kształcenia, doskonalenie i innowacje nauczycieli do optymalnych rezultatów edukacyjnych uczniów małego miasteczka” – Akcja KA1. Był on finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Był realizowany od 01.09.2016 do 31.05.2018.

Tematyka projektu wynikała z potrzeb szkoły, które zostały przeanalizowane i zdiagnozowane. Celem zasadniczym było nabycie umiejętności i kompetencji przez uczestników projektu, głównie poprawienie form pracy z uczniem zagrożonym wykluczeniem społecznym, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniem zdolnym, dzieckiem ze środowiska wiejskiego i małomiasteczkowego – podczas szkoleń w Portugalii, na Malcie i w Anglii.

Realizując projekt chcieliśmy, aby rezultaty działań przyniosły korzyści bliskie i dalsze oraz miały wpływ na oddziaływanie projektu w naszej szkole, społeczności lokalnej oraz u europejskich partnerów projektowych .

W trakcie projektu powstało bardzo wiele działań: konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, projekty eTwinning „I have the Right to... Children's Rights and their free time activities” oraz „Wielkanoc”, koło szachowe, turniej szachowy, warsztaty z kreatywnej edukacji dla klas 1 – 3, warsztaty o Portugalii. Zorganizowano wiele wycieczek krajoznawczych, imprez klasowych, barwnych przedstawień, wykładów prozdrowotnych, wyjazdów edukacyjnych do teatru i filharmonii. Dzieci uczestniczyły w warsztatach artystycznych w Etno Jurze i kulinarnych w Przystani Leśniów. Brali także udział w wielu konkursach powiatowych i wojewódzkich zdobywając miejsca na podium.

Uczestnicy projektu podziękowali Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki Klemensowi Podlejskiemu oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Żarki, dyrektorowi szkoły i dyrektorom Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej za wsparcie w realizacji projektu.

Koordynator Agnieszka Ratman podkreśliła także obecność rodziców i dzieci na każdym etapie działań „Bez Państwa pomocy i zaangażowania wiele działań nie odbyłoby się. Jesteście niezwykle ważnym ogniwem projektu i za to bardzo dziękujemy”. Uczestnicy projektu:
1.    Agnieszka Ratman – koordynator projektu nauczyciel języka angielskiego
2.    Joanna Gil – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
3.    Beata Maślankiewicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
4.    Anna Madejska – nauczyciel przyrody
5.    Magdalena Surma – pedagog szkolny
6.    Mariola Pasikowska – nauczyciel wychowania fizycznego
7.    Marcin Nowak – nauczyciel wychowania fizycznego
8.    Przemysław Maślankiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego
9.    Mateusz Gawroński – nauczyciel wychowania fizycznego

Przy projekcie współpracowali także Krzysztof Błaszczyk, Barbara Piskorska, Agnieszka Sojka i Anna Rafalska.

(Przygotowała: Agnieszka Ratman)

25

MAJ

2018

981

razy

czytano