Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Podatki i wydatki oświatowe.

Podatki i wydatki oświatowe.

Jakie były opłaty z podatków i opłat lokalnych w 2019 r. Ile wpłynęło do budżetu Gminy Żarki? I w jakim stopniu wpływy te wystarczają na pokrycie wydatków w zakresie oświaty?

Sołectwa Czatachowa, Zawada, Jaroszów i Suliszowice z tytułu podatków od mieszkańców, osób prawnych, środków transportu z tytułu dzierżaw i zajęcia pasa drogowego dały łącznie do budżetu kwotę  156 952,27 zł. Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Zawadzie w tym roku szkolnym kosztuje 1 533 000,00  zł. Uczęszcza do niej 50 uczniów i 21 przedszkolaków.

Sołectwa Przybynów, Ostrów i Zaborze z tytułu tych samych wpływów, które są wymienione powyżej wnoszą do budżetu łącznie 342 619,82 zł. Koszty utrzymania tej placówki dla 68 uczniów i 39 przedszkolaków z tych sołectw  wynosi  1 805 350,00 zł.

W Jaworzniku jest 38 uczniów i 14 przedszkolaków. Koszt miejscowej szkoły podstawowej to 1 476 800,00 zł. Z podatków i innych opłat z sołectwa Jaworznik wpływa do gminnej kasy 185 963,89 zł.

Do żareckiej podstawówki uczęszcza z Żarek, Wysokiej Lelowskiej i Kotowic. Taki jest obwód. Miasto wraz z dwoma sołectwami z tytułu podatków wnosi   3 100 811,88 zł. Roczny koszt utrzymania żareckiej podstawówki przy 463 uczniów to 5 754 900 zł.

 

29

STY

2020

949

razy

czytano