Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Obwieszczenie. Polowanie.

Obwieszczenie. Polowanie.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻARKI w sprawie polowania zbiorowego

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 67) podaje się do publicznej wiadomości informację przedłożoną przez Koło Łowieckie „DUBLET” w Myszkowie o planowanych polowaniach zbiorowych w sezonie 2020/2021.
 
W imieniu Zarządu Koła Łowieckiego „Dublet” informuję, iż na terenie obwodu łowieckiego nr 65 planuje się przeprowadzenie polowań zbiorowych każdorazowo w godz. od 8.00 do 15.00 w dniach: 05.12.2020r., 06.12.2020r., 12.12.2020r., 13.12.2020r. w okolicach miejscowości Żarki, Jaworznik, Antolka, Tomiszowice, Bliżyce, Ogorzelnik.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce wykonywania polowania.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki.

                                                                  

                                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Żarki
                                                                                                                  mgr Klemens Podlejski

 

27

LIS

2020

419

razy

czytano