Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Reprezentanci gminy Żarki na XXXIII uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego.

Reprezentanci gminy Żarki na XXXIII uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Stanisława Nowak i  burmistrz Klemens Podlejski oraz byli radni Sejmiku Województwa Śląskiego – Leokadia Mizerska i Krzysztof Tabaka wzięli udział w uroczystych obradach z okazji 10-lecia Samorządu Województwa Śląskiego w auli na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

10 lat temu wprowadzono w Polsce trójstopniowy podział administracyjny. Na mapie kraju pojawiło się Województwo Śląskie, w skład którego weszły byłe województwa: katowickie, bielskie i częstochowskie. Gmina Żarki znalazła się w strukturach województwa śląskiego, wcześniej przynależała do zlikwidowanego w 1999 roku województwa częstochowskiego.

Uroczysta sesja była okazją do spotkania samorządowców z województwa śląskiego.
W trakcie spotkania wystąpili: prof.  Jacek Wódz, prof. Ryszard Kaczmarek, prof. Czesława Martysza oraz marszałkowie: Jan Olbrycht, Michał Czarski, Janusz Moszyński i obecny gospodarz regionu Bogusław Śmigielski.


(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

20

STY

2009

1253

razy

czytano