Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach przygotowuje wniosek na realizację projektów w ramach podziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z wytycznymi wymagane jest zapewnienie wkładu własnego w wysokości 10,5 proc. wartości całego projektu. Gmina Żarki ma zagwarantowane w 2009 roku – 294 679 zł.
Przygotowywany wniosek zakłada ułatwienie dostępu osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej do form aktywnej integracji oraz zwiększenia poziomu kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych.

30

STY

2009

1101

razy

czytano