Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Informacja na temat projektu pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki.”

Informacja na temat projektu pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki.”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach rozpoczął rekrutację osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej z terenu gminy Żarki do projektu pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki.”

Wsparcie w wyniku realizacji projektu otrzyma grupa 24 bezrobotnych, w tym osób długotrwale bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo. W wyniku rekrutacji powstanie lista podstawowa i lista rezerwowa uczestników projektu. Rekrutacja odbywa się na podstawie akt ośrodka pomocy i będzie wykonywana przez pracowników socjalnych. Zachęcamy jednak osoby z terenu gminy Żarki do zgłaszania się do udziału w projekcie.
Pracownicy socjalni wraz z koordynatorem projektu przeanalizują potrzeby i możliwości poszczególnych uczestników projektu pod kątem wsparcia w ramach kontraktu socjalnego. Wyłonione osoby podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie oraz wspomniany kontrakt socjalny.

Wszyscy uczestnicy projektu skorzystają z treningu kompetencji i umiejętności społecznych prowadzonych przez psychologa, wezmą udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy oraz w kursie umożliwiającym zdobycie nowych kwalifikacji dostosowanym do możliwości uczestników. Ponadto zaplanowano spotkanie tematyczne na temat racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, warsztaty z rękodzieła artystycznego,  spotkanie ze specjalistami od wizerunku, a także przewidziano trzy wyjazdy umożliwiające integrację uczestników projektu, dwa z nich mają ponadto wskazać dobre praktyki w zakresie samodzielnego podejmowania aktywności zawodowej. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych i okresowych.

Dodatkowych informacji nt. projektu udziela: Agnieszka Pala-Czyż, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17, 42- 310 Żarki, tel. (34) 314 81 58,e-mail: opszarki@wp.pl

05

MAR

2009

1086

razy

czytano