Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Zaproszenie dla mieszkańców województwa śląskiego.

Zaproszenie dla mieszkańców województwa śląskiego.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza 26 marca br. o godz. 10.00
mieszkańców województw śląskiego i opolskiego, przedstawicieli biznesu,
organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych do udziału w konferencji
podsumowującej roczną inicjatywę "CSR dla Górnego Śląska. Międzysektorowa
wiosna 2008/2009: działania na rzecz ożywienia współpracy między sektorami".


W programie konferencji m.in.:

- relacje partnerów merytorycznych projektu (Regionalne Centrum
Biznesu, Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz Forum
Odpowiedzialnego Biznesu) na temat skali zaangażowania firm woj. śląskiego i
opolskiego we wdrażanie CSR oraz roli III sektora w inicjowaniu partnerstw
międzysektorowych;

- krótki film promujący inicjatywę oraz ideę CSR;

- przedstawienie przez przedstawicieli firm oraz organizacji pozarządowych biorących udział w projekcie motywów oraz korzyści, dla których stworzyli partnerstwo, a także - w ramach dobrych praktyk - zaprezentowanie wspólnie zaplanowanych - bądź już zrealizowanych -
projektów;

- prelekcja nt. Dlaczego warto być odpowiedzialnym? - wygłoszona przez
gościa honorowego - Annę Staszewską-Paciorek ( Fundacja Kronenberga przy
Citi Handlowy);

- debata poświęcona odpowiedzialności w społeczności lokalnej widzianej z perspektywy organizacji pozarządowych i firm z udziałem ekspertów z II i III sektora, m.in. Piotra Wojaczka (Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna KSSE), Małgorzatę Walędzińską (Kompania Piwowarska), Magdalenę Dembińską (PricewaterhouseCoopers), Beatę Adamczyk-Nowak (HR Masters); Piotra Masłowskiego (Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS), Aleksandrę Stanek (Forum Odpowiedzialnego Biznesu);

- wręczenie nagród laureatom konkursów popularyzujących ideę CSR: "Jak wyobrażam sobie odpowiedzialną firmę?" oraz "Jak skutecznie promować CSR?".

Szczegółowy program spotkania znajduje się w załączeniu.

Konferencja rozpocznie się 26 marca (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie
Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej przy ul. Rybnickiej 27 w Gliwicach.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.
Potwierdzenie uczestnictwa (formularz w załączeniu) prosimy przesłać
(mailem, faksem) do dnia 23 marca br. Kontakt: Maja Duda, tel.: 032 2324902
wew. 113, fax: 032 2324901, e-mail: maja.duda@haus.pl Przyjmowane są także
zgłoszenia telefoniczne.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronach www.haus.pl oraz
www.csr.haus.pl

Partnerzy finansowi: Fundacja im. Friedricha Eberta oraz Trust for Civil
Society in Central and Eastern Europe

Patronat medialny: Europerspektywy, ngo.pl, TVP Katowice, Radio Katowice i
Radio Opole

Dodatkowe informacje:
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
 Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit

http://www.haus.pl
ul. Rybnicka 27, 44-100 Gliwice
tel. (+48) (0)32 232 49 02 wew. 113,
fax: (+48) (0)32 232 49 01

23

MAR

2009

1059

razy

czytano