Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Pieniądze dla Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury.

Pieniądze dla Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury.

Ponad 8 milionów złotych otrzyma Partnerstwo Północnej Jury na realizację zadań na obszarze dziewięciu gmin, w tym w gminie Żarki.

Zarząd Województwa śląskiego uchwałą zatwierdził listy Lokalnych Grup Działania w ramach Osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Stowarzyszenie PPJ zostało bardzo wysoko ocenione. Uzyskało 175 punktów i 7 miejsce na liście rankingowej. Tym sposobem Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury zostało wybrane do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W dniu 22 maja umowa została podpisana. Budżet zapisany w umowie i przeznaczony na realizację zadań określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 wynosi: 8 261 659,00. Z tej sumy: 1 228 500,00  zł na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, 2 430 000,00 zł na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 3 163 240,00 zł na działanie „Odnowę i rozwój wsi”. 213 660,00 zł  na wdrażanie projektów współpracy oraz 2 065 430,00 zł na funkcjonowanie lokalnej grupy działania.

Pieniądze w ramach czterech  pierwszych działań będą dzielone w formie konkursów, ich ogłoszenia można się spodziewać od 1 sierpnia. Mogą w nim brać udział także osoby prywatne. Szczegóły na temat konkursów będą się ukazywać na stronie www.jura-ppj.pl. Biuro partnerstwa mieści się w Janowie, numer telefonu. (34) 32789 43.


(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

08

CZE

2009

1017

razy

czytano