Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Rewitalizacja Starego Rynku rozpocznie się w czerwcu.

Rewitalizacja Starego Rynku rozpocznie się w czerwcu.

Jeszcze w tym miesiącu na Starym Rynku pojawią się ekipy pracowników z firmy P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika z Boronowa. Rewitalizacja centralnego placu w mieście rozpocznie się po długim czerwcowym weekendzie.

Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Stary Rynek i Placu Jana Pawła II w Żarkach jako przestrzeni publicznej w mieście”. Wybrano ofertę firmy Domax  jako najkorzystniejszą, z ceną brutto: 2 999 569,02 zł. Gmina Żarki ma zapewnione środki w wysokości 2 295 000,00 zł z tzw. subregionu, czyli ścieżki pozakonkursowej w formie bezzwrotnej dotacji.

- Projekt polega na rewitalizacji zaniedbanego inwestycyjnie i społecznie terenu Starego Rynku w Żarkach oraz jego zagospodarowaniu jako jednej z głównych przestrzeni  miasta. Celem projektu jest pełniejsze, wielofunkcyjne wykorzystanie centrum miasta i nadanie mu nowych funkcji, przede wszystkim rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych – wyjaśnia burmistrz Klemens Podlejski.

W ramach projektu rewitalizacji poddany zostanie obszar 6 243,75 m2, wybudowana zostanie infrastruktura techniczna – kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociąg, instalacja elektryczna, powstaną miejsca parkingowe oraz obiekty małej architektury, odnowiony zostanie zielony skwer. W projekcie planuje się wymianę nawierzchni ulicy wraz ze zmianą organizacji ruchu, usunięcie elementów kubaturowych z płyty placu (kioski handlowe), wprowadzenie dwóch fontann w formie płynących cieków wodnych, remont i przebudowę podstawy zabytkowej kapliczki oraz wprowadzenie małej architektury w formie znaków informacji wizualnej, ławek w formie murków, schodów terenowych oraz muru – bramy stanowiącej symboliczne wejście na plac, a upamiętniające przybycie do Żarek kardynała Karola Wojtyły. Projektowany plac został  podzielony na trzy strefy plac przestrzeni publicznej umożliwiającą odbywanie się różnego typu imprez, część parkowo - rekreacyjną, oraz część usługową, gdzie na płycie rynku infrastruktura pozwala na organizowanie różnego typu kawiarenek letnich oraz wystawianie stoisk zewnętrznych z lokali handlowych lokalizowanych w kamieniczkach  przy placu. W miejscach koncentracji ruchu przewidziano ławki oraz kosze na śmieci. Jako podstawową nawierzchnię rynku przewidziano kostkę królewską. Jednolita powierzchnia kostki podzielona będzie pasami kostki granitowej szarej. Nawierzchnia utrzymana będzie w jednolitej kolorystyce szaro - beżowej. Wykończenie elementów małej architektury zaprojektowano w materiałach naturalnych: kamieniu jurajskim, łupkach i granicie.


(Przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

08

CZE

2009

1560

razy

czytano