Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Zaproszenie do udziału w projekcie – bezpłatny język angielski i pozyskiwanie funduszy europejskich.

Zaproszenie do udziału w projekcie – bezpłatny język angielski i pozyskiwanie funduszy europejskich.

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie rozpoczął realizację projektu pt.
„Kapitał nowych kompetencji – kompleksowe szkolenia dla osób po 45 roku życia
z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych i języka angielskiego”
Poddziałanie 8.1.1 PO KL.

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki:  

•    są zatrudnione (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej),
•    ukończyły 45 rok życia,
•    posiadają co najwyżej wykształcenie średnie (bądź w trakcie studiów),
•    zamieszkałe na terenie województwa śląskiego.


Szkolenie oferowane w ramach projektu obejmuje cykl szkoleń w zakresie:

Pozyskiwanie funduszy unijnych (64 h), w tym:
•    Nowe zasady wdrażania funduszy strukturalnych w okresie 2007-2013
(8 h),
•    Przygotowanie wniosku aplikacyjnego (24 h),
•    Sprawozdawczość i rozliczanie (16 h),
•    Zarządzanie projektem (16 h),
Język angielski (100 h).

Uczestnictwo w szkoleniach jest całkowicie bezpłatne!!!
Warunkiem przystąpienia do projektu jest uczestnictwo w całym cyklu szkoleń !
Miejsce szkolenia: do uzgodnienia (Jaworzno, Katowice, Sosnowiec).
Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych oraz w soboty.
Uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe, zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia, poczęstunek w trakcie szkoleń oraz zwrot kosztów dojazdu.

28

GRU

2009

983

razy

czytano