Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Uroczyste oddanie świetlicy w Ostrowie do użytku.

Uroczyste oddanie świetlicy w Ostrowie do użytku.

Mieszkańcy, przedstawiciele samorządu, dzieci wzięły udział w uroczystości otwarcia świetlicy w Ostrowie w dniu 5 stycznia.

- Na początku Nowego Roku spotykamy się w Ostrowie w nowej świetlicy stworzonej z myślą o mieszkańcach tej wsi. Już powoli staje się dobrą praktyką to, iż co roku oddajemy lokalnym społecznościom siedzibę do dyspozycji. Tak było w Zawadzie w 2007 r. w Wysokiej Lelowskiej w 2008 r., w Przybynowie w 2009 r. Teraz w 2010r. przyszedł czas na Ostrów – rozpoczął spotkanie burmistrz Klemens Podlejski.

Ksiądz proboszcz Roman Cer dokonał poświęcenia nowej świetlicy. Do przecięcia wstęgi zostali zaproszeni przedstawiciele: Rady Miejskiej przewodnicząca Stanisława Nowak, sołtys Ostrowa Marek Prugar, przedstawiciel zespołu Ostrówiolinki Wiesława Pośpiech, świetlicowa Marcela Kozłowska i jej córka Klaudia oraz burmistrz Klemens Podlejski. W trakcie uroczystości specjalny koncert dał zespół Ostrówiolinki prowadzony przez Jana Gryzika.

- Jesteśmy jednym z nielicznych zespołów, który prezentuje własny, lokalny repertuar – podkreślił Jan Gryzik przed występem.

Na realizację zadania pt. „Nasza świetlica w Ostrowie – okno na świat” wydatkowano 30 tys. zł pozyskanych z budżetu Województwa Śląskiego, 10 tys. zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz 20 tys. zł z budżetu Gminy Żarki. Łącznie jest to suma 60 tys. zł.

W pomieszczeniu dawnej szkoły w Ostrowie, w którym znajduje się świetlica wymieniono okna, ocieplono i obniżono sufit, położono panele, położono płytki, wykonano instalację elektryczną, podłączono Internet. Wymieniono drzwi, pomalowano ściany, zakupiono piec kominkowy do grzania, wyposażono toalety, ponadto w toaletach wymieniono drzwi i okno. W ramach realizacji zadania zakupiono nowe wyposażenie: meble, krzesła, trzy komputery, drukarkę, telewizor, DVD, materiały do zajęć plastycznych, ruchowych, kupiono sprzęt sportowy.

Wniosek na realizację zadania przygotowali pracownicy Referatu ds. pozyskiwania środków europejskich i krajowych. Nad przebiegiem remont czuwał Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. Teraz placówkę poprowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach.

W 2009 roku nie tylko przeprowadzono remont świetlicy w Ostrowie, ale także zagospodarowano teren wokół dawnej szkoły. Powstał plac zabaw oraz miejsce do wypoczynku. Gmina Żarki zrealizowała to zadanie we współpracy z Województwem Śląskim. Wartość projektu 40 tys. zł, z tego 20 tys. dotacji, 10 tys. z budżetu Gminy Żarki i 10 tys. w formie pracy społecznej.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Katarzyna Kulińska-Pluta)

05

STY

2010

1118

razy

czytano