Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Bezpłatne szkolenia z zakresu uruchomieniem działalności agroturystycznej i obsługi ruchu turystycznego dla mieszkańców powiatu myszkowskiego.

Bezpłatne szkolenia z zakresu uruchomieniem działalności agroturystycznej i obsługi ruchu turystycznego dla mieszkańców powiatu myszkowskiego.

Fundacja Elementarz zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach pt. Turystyka szansą na zawodowy sukces – kompleksowe szkolenia dla pracujących mieszkańców Północnej Jury i Beskidu Śląskiego”.  W szkoleniu może wziąć udział każda osoba:
•    zameldowana na terenie powiatów częstochowskiego, zawierciańskiego, myszkowskiego, bielskiego, żywieckiego lub cieszyńskiego,
•    wykonująca pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
•    która z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności.
Projekt realizowany jest przez Fundację Elementarz w ramach Działania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenia odbywać się będą w 2010 r. w grupach ok. 15 osobowych poza godzinami pracy. Do udziału w pierwszej edycji szkoleń zapraszani są mieszkańcy powiatu myszkowskiego, zawierciańskiego oraz częstochowskiego. Zajęcia będą odbywały się 2-3 razy w miesiącu, w okresie od stycznia 2010 r. do czerwca 2010 r. (w soboty, spotkania po 5 godzin szkolnych), w wynajętych salach szkoleniowych. Szczegółowy harmonogram zostanie ogłoszony po utworzeniu grupy. W trakcie kursu uczestnicy otrzymują bezpłatnie materiały szkoleniowe  oraz poczęstunek.

Aby wziąć udział w projekcie osoby zainteresowane powinny złożyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, a na pierwsze spotkanie dokument potwierdzający przynależność do grupy docelowej t. j. zaświadczenie o zatrudnieniu. Formularze zgłoszeniowe dołączone do strony internetowej (www.szkolenia.elementarz.edu.pl), dostępne też są w punktach konsultacyjnych mieszczących się w tych samych miejscach co wynajęte sale szkoleniowe. W punktach tych należy również złożyć formularz zgłoszeniowy, można to też zrobić za pośrednictwem poczty lub drogą e-mailową: doskonalenie@elementarz.edu.pl

O zakwalifikowaniu osób decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby nie zakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie zwolnione miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają stosowne potwierdzenie. W trakcie rekrutacji nie będzie faworyzowana żadna grupa ze względu na płeć, niepełnosprawność itp.
Dodatkowe informacje na stronie: www.szkolenia.elementarz.edu.pl
(Przygotowano na podstawie strony www.szkolenia.elementarz.edu.pl) 

08

STY

2010

1076

razy

czytano