Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Spotkanie Liderów Odnowy Wsi. Zgłoszenia do 10.12.

Spotkanie Liderów Odnowy Wsi. Zgłoszenia do 10.12.

Śląski Związek Gmin i Powiatów zaprasza  do udziału w corocznym XVII Regionalnym Spotkaniu Liderów Odnowy Wsi z terenu województwa śląskiego, organizowanym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów. Podobnie jak w zeszłym roku spotkanie odbędzie się w formule on-line, w dniu 15 grudnia br. (środa), rozpoczęcie o godz. 14.00. Wydarzenie adresowane jest do liderów wiejskich, przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, fundacji, towarzystw, członków Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straż Pożarnych, Lokalnych Grup Działania oraz przedstawicieli gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Myślą przewodnią tegorocznego spotkania jest „Mieszkańcy wsi - siłą napędową pozytywnych zmian”. W jego trakcie przedstawionych zostanie kilka zagadnień, które mamy nadzieje, że w niedalekiej przyszłości uda nam się szerzej omówić podczas tradycyjnych spotkań czy wyjazdów studyjnych. W programie wydarzenia zostało przewidziane m.in. wystąpienie p. dr inż. Piotra Bębenka (który uczestniczy w pracach nad wdrażaniem i monitorowaniem regionalnej strategii innowacji woj. opolskiego; w pracy zawodowej zajmuje się problematyką innowacyjności, kreatywności, komunikacji i budowania marki), który przedstawi kwestie związane z przywództwem na wsi, pod hasłem Wszechstronne przywództwo kołem zamachowym w rozwoju - być “Sobą” to być “Kimś”. Kolejnym prelegentem będzie p. Krzysztof Szustka (animator wiosek tematycznych, moderator odnowy wsi i ekomuzeów), który zaprezentuje temat pt. Wsie tematyczne od idei do praktyki (w tym również doświadczenia pierwszych wsi tematycznych powstających w woj. śląskim). Z kolei Pani Alicja Jamorska-Kurek (Sołtys miejscowości Piaseczna Górka w woj. świętokrzyskim, Sołtys Roku 2020, laureatka konkursu „Moja SMART wieś” 2019) opowie, dlaczego i jak mieszkańcy wsi powinni zaangażować się w prace nad tworzeniem strategii rozwoju – Smart Village. W załączeniu przesyłamy projekt programu tegorocznego spotkania.

W przypadku zainteresowania udziałem ww. wideokonferencji uprzejmie prosimy o elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego https://www.silesia.org.pl/formularze/formularz-zgloszenia-udzialu-w-xvii-regionalnym-spotkaniu,769  w terminie do 10 grudnia 2021 r. (piątek). Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy przeglądarka internetowa oraz głośnik. Szczegółowe informacje organizacyjno-techniczne prześlemy zainteresowanym osobom na podany w formularzu adres e-mail (tj. link do spotkania oraz instrukcję: dołączyć do spotkania). Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w sprawach organizacyjnych związanych z ww. spotkaniem osobą do kontaktu pozostaje w biurze naszego Związku p. Marta Żelezny, specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, e-mail: mzelezny@silesia.org.pl, tel. (32) 609 03 59.

02

GRU

2021

585

razy

czytano