Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej w Żarkach w dniu 17 marca

Sesja Rady Miejskiej w Żarkach w dniu 17 marca

Od przyznania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Żarki rozpoczęły się obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej.

Honorowe obywatelstwo zostało nadane pośmiertnie dla Józefa Morawca. Dyplom odebrała jego córka Urszula Morawiec z rąk przewodniczącej Rady Miejskiej Stanisławy Nowak. Gratulacje złożył również burmistrz Klemens Podlejski.
- Tata bardzo by się cieszył z tego wyróżnienia. Po tym spotkaniu pójdę do niego na cmentarz i opowiem mu o tym – powiedziała z łzami w oczach Urszula Morawiec.
Józef Morawiec był murarzem, pozostawił po sobie wiele domów w Żarkach. Jednak nie tylko z tego powodu zostanie zapamiętany przez potomnych. Przez ostatnie lata swojego życia spisywał pamiętniki, w których wspominał życie przedwojenne Żarek, wydarzenia września 1939 roku. Pisał także o trudnych relacjach pomiędzy mieszkańcami, a żydowską ludnością. Jego wspomnieniami zainteresował się reżyser Krzysztof Zygalski, który postanowił uwiecznić postać pana Józefa i jego historię na taśmie filmowej. Film „Księgi Józefa” powstał w ciągu ostatnich dwóch lat życia Morawca, a jego przedpremierowy pokaz odbył się podczas sesji Rady Miejskiej w grudniu 2009 roku. Józef Morawiec nie wziął udziału w tym wydarzeniu, nie pozwolił na to stan zdrowia.
- Pokazałem mu film w domu. Pan Józef miał już jednak duże kłopoty z widzeniem
i słuchem. Cieszył się jednak, że ktoś interesuje się jego opowieściami – powiedział reżyser Krzysztof Zygalski, mieszkaniec Katowic, pochodzący się z Żarek.
W ub. roku Gmina Żarki wydała fragment pamiętników pana Józefa pt. Czas okupacji. Promocja książki odbyła się w czasie obchodów Rocznicy Września 1939r. W planach jest wydanie całości wspomnień żarczanina. W przedsięwzięcie jest zaangażowany Obywatelski Komitet Pamięci Narodowej w Żarkach.
Radny Alojzy Zieliński zgłosił wniosek przyznania honorowego obywatelstwa dla Józefa Morawca. Podkreślił, iż jego zasługi dla dokumentowania historii miasteczka są olbrzymie. Propozycja została złożona za życia pana Józefa, ale obywatelstwo zostało nadane już pośmiertnie. Józef Morawiec zmarł w dniu 29 grudnia 2009r.
W trakcie ostatniej sesji miało miejsce również prezentacja nt. stanu bezpieczeństwa w gminie Żarki. Radni uchwali zmiany w budżecie gminy Żarki, ustalili tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć niektórych nauczycieli, wydali zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2011r środków stanowiących fundusz sołecki, wprowadzili zmiany do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarki w związku z planowaną przeprowadzką do nowego ośrodka przy ul. Kościuszki.
Ponadto przyjęto sprawozdanie z działalności MGOPS w Żarkach za 2009 r. oraz sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych w Żarkach za 2009 r.
(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

18

MAR

2010

1122

razy

czytano