Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Podaruj 1,5 proc.

Siedem organizacji i instytucji oraz 17 osób, w tym dzieci czekają na odpis z 1,5 proc. podatku. Wypełniając PIT warto pamiętać o potrzebujących. Dziękujemy za wsparcie i udostępnianie.   Lista poniżej:

Podaruj 1,5 proc. organizacjom pozarządowym z gminy Żarki

- Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach KRS: 0000284409

- Stowarzyszenie "Jurajskie Amonity" Jaroszów KRS: 0000 332 814 Cel szczegółowy: Jurajskie Amonity

- Stowarzyszenie „P­omocna Dłoń”  KRS  0000062381

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarkach Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Kutnie, KRS 0000 076 301, Cel szczegółowy:  Środowiskowy Dom Samopomocy w Ża­kach

- OSP w Przybynowie KRS : 0000116212  Cel szczegółowy:  OSP PRZY­BY­NÓW

- OSP w Żarkach KRS 0000 116 212 Cel szczegółowy: Ochotnicza Straż Pożarna w Żarkach, 42 - 310 Żarki, ul. Ofiar Katynia 3

- Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika  Klasztor Paulinów w Leśniowie KRS: 0000 332 814 Cel szczegółowy: Leśniów

 

PODARUJ 1,5 proc. POTRZEBUJĄCYM Z TERENU GMINY ŻARKI

Przemysław Pilis, nowotwór złośliwy, glejak nieoperacyjny III stop­nia, FUNDACJA SIĘ POMAGA, KRS 0000396361 Cel szczegółowy: 0227918 Przemysław

Maciej Bubel, uraz kręgosłupa szyjnego z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, Fundacja Votum, Cel szczegółowy:  272272 Maciej Bublel

Andżelika Gradzik, autyzm, wada serca, niepełnosprawność ruchowa, FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ, KRS 0000037904, Cel szczegółowy:  35687 Gradzik

Jakub Kiser, wodogłowie pozapalne, wszczepiona zastawka komorowootrzewniowa, skolioza nerwowomięśniowa, niedowład spastyczny kończyń dolnych, FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ, KRS 0000037904, Cel szczegółowy: 35953 Jakub Kiser

Sylwia Borowicz,  po operacji naczyniaka jamistego mózgu, padaczka lekooporna, insulinooporność, choroby metaboliczne i endokrynologiczne, FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ", KRS: 0000037904, Cel szczegółowy:  28523 Sylwia Borowicz

Antoni Bareła, obustronny niedosłuch odbiorczy FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ, KRS 0000037904, Cel szczegółowy:  34509 Antoni Bareła

Fabian Genzer, poszkodowany w wyniku oparzenia wodą, FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ, KRS 0000037904, Cel szczegółowy: 33336  Fabian Genzer

Alek Kukla, Zespól Downa, FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ, KRS 0000037904, Cel szczegółowy: 24221 Kukla Alek

Wojtuś Radosz, wcześniactwo, encefalopatia niedotlenieniowo - niedokrwienna, małogłowie, padaczka, brak widzenia, znacznie opóźniony rozwój psychoruchowy,  wymaga wzmożonej rehabilitacji ze względu na przebycie skomplikowanej operacji rekonstrukcji biodra, FUNDACJA ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ, KRS 0000037904 Cel szczegółowy: 29322 Radosz Wojciech

Michalina Kieszkowska, wrodzony zespół dysformiczny - paraplegia spastyczna 52, małogłowie, padaczka lekooporna, pęcherz neurogenny 
FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „SŁONECZKO”, KRS 0000186434, CEL SZCZEGÓŁOWY: 733/K, Kieszkowska Michalina
Michalina Kieszkowska, wrodzony zespół dysformiczny - paraplegia spastyczna 52, małogłowie, padaczka lekooporna, pęcherz neurogenny 
FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „SŁONECZKO”, KRS 0000186434, CEL SZCZEGÓŁOWY: 733/K, Kieszkowska Michalina

Michalina Kieszkowska, wrodzony zespół dysformiczny - paraplegia spastyczna 52, małogłowie, padaczka lekooporna, pęcherz neurogenny
FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „SŁONECZKO”, KRS 0000186434, Cel szczegółowy:  733/K, Kieszkowska Michalina

Igor Ulman, cukrzyca typu 1, FUNDACJA „AVALON”, KRS 0000270809, Cel szczegółowy: Ulman, 5542

Jaś Bazyliński, porażenie mózgowe czterokończynowe, niewidomy, REGIONALNA FUNDACJA POMOCY NIEWIDOMYM, KRS: 0000018926 Cel szczegółowy: JAN BAZYLIŃSKI

Kacper Dyja, Zespól Downa FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ", KRS: 0000037904, Nr CZŁONKOWSKI 15150 KACPER DYJA

Dominik Małota, porażenie mózgowe postaci mieszanej FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ", KRS: 0000037904, Nr CZŁONKOWSKI 2605 DOMINIK MAŁOTA

Tymoteusz Męcik, wada genetyczna Achondroplazja FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ", KRS: 0000037904, Nr CZŁONKOWSKI 20722 TYMOTEUSZ MĘCIK

Kamil Polasik, dziecięce porażenie mózgowe FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ" KRS: 0000037904, Nr CZŁOKNOWSKI 4456 KAMIL POLASIK

Kinga Szecówka, urodziła się z przepukliną oponowordzeniową, FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ", KRS: 0000037904 Nr CZŁONKOWSKI  4430 KINGA SZECÓWKA

Osoby lub instytucje z terenu Gminy Żarki posiadające odpo­wiedni wpis uprawniający do pozyskiwania 1,5 proc. proszę o przesłanie danych na poczta@​umigzarki.​pl.

Zdjęcia przekazane przez rodziców.

 

26

STY

2023

999

razy

czytano