Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Kompostowania osadów ściekowych w Żarkach.

Kompostowania osadów ściekowych w Żarkach.

Projekt związany z budową kompostowni odpadów ściekowych przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Tym samym został zakwalifikowany do dalszej oceny merytoryczno-technicznej.

W grudniu 2010 roku gmina Żarki złożyła projekt pt. „Budowa kompostowni osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Żarkach” w ramach działania 5.2 Gospodarka odpadami w wyniku wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Do gminy Żarki dotarła informacja, iż projekt został ceniony pozytywnie pod względem formalnym. – Teraz został skierowany do oceny merytoryczno-technicznej, która jest decydująca – informuje Małgorzata Banaszczyk, kierownik Referatu ds. pozyskiwania środków krajowych i europejskich w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach. – Ocena merytoryczna potrwa około dwóch, trzech miesięcy.

Sam projekt, jeśli tylko uda się uzyskać dofinansowanie jest przewidziany do realizacji jeszcze w tym roku. W ramach zadania planuje się budowę specjalnej hali, w której będzie się odbywał się proces kompostowania odpadu, jakim jest osad ściekowy. Inwestycja ta będzie służył ochronie przyrody oraz zapobieganiu wprowadzania do środowiska odpadu nieprzetworzonego.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

25

MAR

2010

1266

razy

czytano