Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

OBWIESZCZENIE nr IFXV.7840.7.7.2023

OBWIESZCZENIE nr IFXV.7840.7.7.2023

OBWIESZCZENIE nr IFXV.7840.7.7.2023

WOJEWODA ŚLĄSKI                                                                            Katowice, 24-03-2023
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 9ac ust. 1a ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (Dz.U. z 2020 poz. 1043 ze zm) oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz 2531 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydanej przez Wojewodę Śląskiego decyzji z 22 marca 2023 roku, nr 8/23/K, znak: IFXV.7840.7.7.2023, zatwierdzającej na rzecz Inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., (z siedzibą: ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa)  o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, dla zamierzenia inwestycyjnego:.:
„Rozbiórka i budowa nastawni dysponującej na stacji Góra Włodowska w km 206+688 LM nr 4 wraz z instalacjami i przyłączami oraz przebudową, rozbiórką i budową infrastruktury technicznej, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego Opracowanie dokumentacji wraz z nadzorem autorskim na przebudowę posterunku odgałęźnego Knapówka, stacji Psary i stacji Góra Włodowska realizowana w ramach projektu: "Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa II" część 3 zamówienia”
na działkach kolejowego terenu zamkniętego jednostka ew.  241609_2 obr. 0001 nr 1100/3, 1100/5, 1101/3,  1102/3, 1103/6, 1104/3, 1104/5 w Górze Włodowskiej, jednostka  ew. 240905_5 obr. 0004 nr 1524/6, 1527/4, 1528/7, 1528/8, 1549/6, 1550/4, 1556/11, 1556/13, 1557/5, 1558/5, 1559/5, 1560/5, 1561/5, 1562/5, 1563/5, 1564/5, 1565/10, 1565/12, 1566/5,  1567/5,  1568/5,  1569/5, 1570/8, 1571/5, 1572/5, 1573/5, 1574/5, 1575/7, 1576/5, 1577/5, 1578/5, 1579/5, 1580/5, 1581/5, 1582/5, 1583/5, 1584/5, 1585/5, 1586/5, 1587/10, 1587/12, 1588/5, 1589/5, 1590/5, 1591/5, 1592/10, 1592/12, 1593/7, 1594/5, 1595/5, 1596/5, 1597/5, 1598/5, 1599/8, 1599/10, 1600/5, 1601/6, 1601/7, 1602/5, 1603/8, 1603/9, 1604/5, 1605/11, 1605/13, 1606/10, 1606/16, 1607/7, 1608/6, 1609/6, 1609/7, 1610/6, 1610/7, 1611/5, 1612/5, 1613/6, 1613/7, 1614/4, 1615/4, 1616/3, 1660/4, 1661/4, 1662/4, 1663/4 w Kotowicach;

Z treścią ww. decyzji Wojewody Śląskiego oraz z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, pok. 530 po wcześniejszym umówieniu spotkania pod nr tel: (32)2077 530, w godzinach pracy Urzędu.

Informuję jednocześnie, iż treść tej decyzji udostępniono na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

04

KWI

2023

284

razy

czytano