Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Pol-Rem z Myszkowa dokończy przebudowę domu kultury w Żarkach.

Pol-Rem z Myszkowa dokończy przebudowę domu kultury w Żarkach.

W dniu 7 kwietna 2010r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pt. ”Przebudowa dawnej Synagogi w Żarkach na potrzeby Ośrodka Kultury etap II”.

Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Żarki reprezentowaną przez burmistrza Klemensa Podlejskiego oraz skarbnik Dorotę Muchę, a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Pol-Rem” Sp. z o.o. w Myszkowie reprezentowanym przez prezesa Andrzeja Plutę oraz wiceprezesa Jerzego Sikorę.

Zamawiający, czyli gmina zlecił wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania w ramach II etapu przebudowy domu kultury. Terminem rozpoczęcia robót będzie przekazanie terenu budowy, który zaplanowano już na przyszły tydzień, a zakończenie inwestycji ustalono na 30 czerwca 2011 rok. Gmina Żarki zapłaci wykonawcy wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą w przetargu w wysokości 3 998 325,36 zł.

- Drugi etap prac jest zasadniczym etapem przebudowy domu kultury. Jego finałem będzie oddanie obiektu do użytku – przekonuje burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski. – W pierwszym etapie wykonano ściany konstrukcyjne pod strop, stropy żelbetowe i mury poddasza, zamontowano dach wraz z pokryciem, przeprowadzono ocieplenie poddasza wraz z sufitami z gipsokartonu.

Natomiast w II etapie zakres prac jest znacznie szerszy. Nastąpi wymiana instalacji wewnętrznych, przebudowa pomieszczeń wewnętrznych – ściany i ścianki wewnętrzne, klatki schodowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, osuszanie ścian, roboty wykończeniowe wewnętrzne, modernizacja kotłowni.

- Zostaną wykonane elewacje zewnętrzne, zamontowany przeszklony dach nad częścią alkierzową od strony wschodniej i świetlików dachowych, dobudowa od strony południowej na fragmencie dwukondygnacyjnego zaplecza mieszczącego m.in. funkcje zaplecza sanitarnego oraz cateringowego oraz salę multimedialną związaną z judaikami.

Na zakończenie zniknie stare ogrodzenie wokół domu kultury, zostaną wykonane parkingi.

- Ta inwestycja jest jedną z ważniejszych. W efekcie zmieni się fragment miasta. Dbamy o dziedzictwo kulturowe, jakim jest dawna synagoga, ale nadajemy mu funkcję kulturalną – dodaje burmistrz Klemens Podlejski.

Zarówno pierwszy, jak i drugi etap prac jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Na pierwszy etap gmina uzyskała pieniądze ze ścieżki pozakonkursowa w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013. Natomiast na II etap prac gmina Żarki uzyskała dofinansowanie z Działania 4.1 Infrastruktura kultury, Priorytet IV Kultura z RPO WŚ.

Projekt przebudowy dawnej synagogi przygotowała Firma „TU” Tomasza Ulmana z  Żarek.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, wizualizacja:  Firma „TU” Tomasz Ulman Żarki)

09

KWI

2010

1478

razy

czytano