Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Kierowca operator wózka jezdniowego. Kurs.

Kierowca operator wózka jezdniowego. Kurs.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach serdecznie zaprasza na kurs "Kierowca operator wózka jezdniowego" oraz Seminarium przygotowujące do egzaminu UDT, rozpoczynające się w dniu 6 lipca o godzinie 15. Celem kursu jest nauczenie uczestników obsługi wózków jezdniowych a także bezpiecznego i efektywnego poruszania się nimi w miejscach pracy, oraz przygotowanie do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Kurs skierowany jest do:
- pełnoletnich osób, które chciałyby nauczyć się czynności związanych z obsługą wózka jezdniowego,
- osób posiadających wykształcenie co najmniej PODSTAWOWE,
- osób posiadających zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy związanej z obsługą wózka jezdniowego.
Seminarium skierowane jest do:
- osób, którym kończy się ważność posiadanych już uprawnień UDT,
- osób, które ukończyły kurs obsługi wózka jezdniowego jednak nie posiadają uprawnień UDT.
Zarówno kurs jak i seminarium kończą się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.
Ważne informacje :
Kurs Operator wózka jezdniowego:
- Czas trwania 35h (teoria - 25h, praktyka - 10h)
- Cena: 900 zł ( z egzaminem przed komisją UDT)

Seminarium przygotowujące do egzaminu UDT w zakresie obsługi wózków jezdniowych:
- Czas trwania: 8 h
- Cena: 450 zł ( z egzaminem przed komisją UDT)

Uprawnienia UDT są wydawane na czas określony:
•    10 lat — wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem ( była kat. II WJO).
•    5 lat — wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Zapraszamy do zapisów.
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach
ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki
tel.: 34 314 82 25; 697 818 674
e-mail: zarki@zdz.katowice.pl
www.kursy.zarki.zdz.pl

 

29

CZE

2023

194

razy

czytano