Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Jaroszówka z nagrodą

Jaroszówka z nagrodą

Go­spo­dar­stwo Agro­tu­ry­stycz­ne Sajnia Jaroszówka z Jaroszowa z Gminy Żarki zajęło drugie miej­sce w „Kon­kur­sie na naj­lep­szą agro­tu­ry­sty­kę w wo­je­wódz­twie ślą­skim" or­ga­ni­zo­wa­nym przez Ślą­ski Ośro­dek Do­radz­twa Rol­ni­cze­go w Czę­sto­cho­wie. Od­biór na­gro­dy w cza­sie te­go­rocz­nej Kra­jo­wej Wy­sta­wy Rol­ni­czej w Czę­sto­cho­wie po­łą­czo­nych z Do­żyn­ka­mi Ja­sno­gór­ski­mi w dniu 2 wrze­śnia.

Marta i Rafał Szczeblewscy prowadzą gospodarstwo o powierzchni 4 hektarów. Atrakcją, która przyciąga turystów jest stajnia i rekreacja: od nauki jazdy po hipoterapię, zajęcia ruchowe z gimnastyką korekcyjną, rajdy konne. W zagrodzie są i kozy i produkcja serów kozich.  Gospodarz chętnie podejmie się organizacji tematycznych weekendów: sportowych, dietetycznych, vege, keto, tradycyjne, oczyszczanie fit.

Dla gości przeznaczono stylowo urządzone pokoje z łazienkami z dostępem do aneksów kuchennych. Do Jaroszówki można się wybrać grupowo i indywidualnie. Mile widziane są dzieci. W obrębie samego gospodarstwa jest wiele atrakcji, jak plac zabaw dla dzieci, altana grillowa, możliwość pracy w stajni, relaks w saunie w ogrodzie, czy wspólne gotowanie na świeżym powietrzu.

Pasją gospodarza jest tworzenie dzieł z drewna, które można podziwiać w Jaroszówce, zainteresowani mogą dowiedzieć się w jaki sposób tworzyć tak piękne przedmioty

Gra­tu­lu­je­my!

Zdję­cia: Go­spo­dar­stwo Agro­tu­ry­stycz­ne Stajnia Jaroszówka.

22

SIE

2023

352

razy

czytano