Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie

Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego ogłasza nabór na siódmą edycję 2023/2024 dwusemestralnych,  interdyscyplinarnych Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

–  interdyscyplinarność, różnorodność, wielodyscyplinowość,
– Śląsk, Zagłębie, Żywiecczyzna, ziemia częstochowska,
– wykłady, seminaria, wycieczki, gry i zabawy,
– zajęcia akademickie i praktyczne sprawdzanie nabytych umiejętności,
– nowe kompetencje, interesujące wiadomości, nowoczesne podejście,
– możliwość dofinansowania studiów.


Poprzednie edycje studiów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem – uczestniczyło w nich już 144 słuchaczy. Koszt studiów, dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy Marszałkiem Województwa Śląskiego a Uniwersytetem Śląskim, został podzielony między Urząd Marszałkowski, daną gminę delegującą nauczyciela oraz uczestnika.

UWAGA! Nauczyciele uczący w szkołach na terenie naszego województwa mogą otrzymać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Nauczycieli, którzy chcą skorzystać z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego i gminy, prosimy o zwrócenie się do jednostki odpowiedzialnej w gminie za prowadzenie szkół i placówek edukacyjnych z zapytaniem, czy gmina jest w stanie przyjąć pomoc finansową Urzędu Marszałkowskiego i przekazanie nam tej informacji wraz z dokumentami wymaganymi do przyjęcia na Studia Podyplomowe.

Na zgłoszenia czekamy od 1 czerwca do 29 września 2023 roku


UWAGA! Na studia można zapisać się online: https://irk2.us.edu.pl/pl/offer/POD-2023/programme/W1-NPWR19

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://www.studiapodyplomowe.us.edu.pl/podyplomowe-studia-z-wiedzy-o-regionie/

Po zakwalifikowaniu na studia kandydat składa do 9 października 2023 r. następujące dokumenty:
o    podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
o    klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
o    kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
o    skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
o    inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe
o    kwestionariusz.
o    w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
1.    poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
2.    tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
3.    zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Odpłatność: 1800 zł / semestr. Płatność w systemie ratalnym!
(dla osób korzystających z dofinansowania płatność jednorazowa ze względów proceduralnych związanych z finansami publicznymi)


Fotoreportaże, raporty i minisprawozdania ze zjazdów poprzednich edycji znajdują się na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/pg/regionpodyplomowe/posts/


Dane kontaktowe:
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski
ul. Uniwersytecka 4
40-007 Katowice
pokój A07
(sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od 10.00 do 15.00)
tel. 32 200 9424
e-mail: regionpodyplomowe@us.edu.pl

 

20

WRZ

2023

238

razy

czytano