Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Trzy zadania z Incjatywy Sołeckiej 2023. Zawada. Jaroszów. Jaworznik.

Trzy zadania z Incjatywy Sołeckiej 2023. Zawada. Jaroszów. Jaworznik.

Zadania dofinansowane w Marszałkowskim Konkursie  „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku.

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego poprzez konserwację nawierzchni wraz z wymianą siatki wokół boiska oraz bramkach w Jaworzniku.
Zadanie w Jaworzniku polegało na modernizacji boiska ze sztuczną nawierzchnią poprzez konserwację nawierzchni, zakup siatek wokół boiska oraz siatek do bramek  Boisko usytuowane jest w centralnym punkcie sołectwa obok szkoły podstawowej i budynku OSP Boisko powstało w 2014 roku, częstotliwość korzystania z boiska przez uczniów szkoły podstawowej oraz mieszkańców sołectwa Jaworznik, także poprzez warunki atmosferyczne, spowodowało, że konieczna była konserwacja nawierzchni boiska poprzez oczyszczenie z mchu i innych zanieczyszczeń, dosypanie piasku, przeczesanie trawy. Ten zakres prac został wykonany. Wymieniona została siatka z czterech stron boiska, zamontowano nowe siatki do bramek. Zadanie to przyczyniło się do podniesienia atrakcyjności tego miejsca i stworzenia atrakcyjnej przestrzeni dla dzieci i młodzieży oraz wszystkich mieszkańców sołectwa Jaworznik. Potrzeba realizacji zadania była wnioskowana przez społeczność lokalną.
Całkowita wartość zadania 24 000,00 zł
Dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego 12 000,00 zł
Wkład Gminy Żarki 12 000,00 zł

Zakup małej architektury na teren placu zabaw w Jaroszowie. Zadanie zostało zrealizowane. Zostały zamontowane urządzenia zabawowe n.in. bujak classic, bujak Vip, bujak wieloosobowy, kółko-krzyżyk, zjeżdżalnia metalowa, stojak rowerowy 3 – stanowiskowy, plac zabaw został ogrodzony. W realizację zadania włączyli się mieszkańcy Jaroszowa, którzy zamontowali ogrodzenie.

Całkowita wartość zadania 20 000,00zł
Dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego 10 000,00zł
Wkład Gminy Żarki 10 000,00zł

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego poprzez konserwację nawierzchni wraz z wymianą siatki wokół boiska oraz bramkach w Zawadzie
Projekt zakładał wymianę siatki wokół boiska oraz bramach, a także konserwację sztucznej trawy na boisku wielofunkcyjnym w sołectwie Zawada
Całkowita wartość zadania 24 000,00zł
Dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego 12 000,00zł
Wkład Gminy Żarki 12 000,00zł

 

 

11

PAŹ

2023

345

razy

czytano