Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Budżet Gminy Żarki na rok 2024

Budżet Gminy Żarki na rok 2024

Bezpieczny i wiarygodny, zapewniający płynność finansową i z bezpiecznym poziomem zadłużenia. Tak właśnie określił burmistrz Żarek Klemens Podlejski budżet na 2024. Uchwała została przyjęta na sesji Rady Miejskiej (28.12.). Kwota na inwestycje wynosi blisko 7 mln zł.

Wśród zadań do realizacji zaplanowano modernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Żarkach z rewitalizacją terenu przyległego, będą prowadzone prace odtworzeniowe w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach. Zaplanowano kontynuację budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej i ul. Jagodowej w Żarkach. Są również dotacje dla parafii w Kotowicach i Przybynowie oraz sanktuarium Leśniowskiego, przyznane Gminie Żarki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 
Na rok 2024 zaplanowano zrównoważony budżet w kwocie 51,5 mln zł zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Dochody budżetu gminy na rok 2024 zaplanowano w kwocie 51.580.606 mln zł, natomiast po stronie wydatków znalazła się kwota 51 558 096,30 zł. Na inwestycje przeznaczono 6.782 tys  zł. Najwięcej w budżecie zaplanowano na wydatki związane z oświatą i jest to kwota  20,2 mln zł, w tym z subwencji oświatowej uzyskano nieco ponad 11 mln zł a prawie 10 mln gmina dołoży z własnych środków.

Gospodarka komunalna będzie dysponowała kwotą 3,5 mln. Pomoc społeczna to ponad  9 mln złotych, w tym środki własne ponad 2,7 mln, na OSP przeznaczono 200 tys. zł.  Na kulturę fizyczną planuje się wydać 290 tys. Z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych  zaplanowano wpływy w kwocie ponad 2,8 mln złotych i tyle samo planuje się wydać  na finansowanie systemu gospodarki odpadami.  Oświetlenie uliczne to koszt 600 tys. zł, a bieżące utrzymanie dróg to 240 tys. zł.   Na wydatki związane z instytucjami kultury przeznaczono 1,3 mln zł.

- Na chwilę obecną mamy zapowiedzi istotnych zmian w finansowaniu samorządów, także zapowiedzi większych niż założone przez poprzedni rząd podwyżek dla nauczycieli, co z pewnością będzie skutkowało zmianami budżetu w trakcie roku 2024 – informuje Dorota Mucha, skarbnik Gminy Żarki.

Na koniec 2023 zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 4 ,2 mln zł. Na rok 2024 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 1,2 mln zł oraz spłaty rat istniejącego zadłużenia w kwocie 1 ,7 mln zł.  

 

 

29

GRU

2023

678

razy

czytano