Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

TWÓJ E-PIT czeka na Ciebie

TWÓJ E-PIT czeka na Ciebie

Mamy świadomość, że istnieje potrzeba poznania przez podatników nowych rozwiązań podatkowych dotyczących Akcji PIT za 2023 rok. Poniżej informacja w zakresie rozliczania się z urzędem skarbowym z uzyskanych za 2023r. dochodów oraz  szybkiego załatwiania innych spraw podatkowych dzięki udostępnionym kanałom zdalnym.
 
 
 
TWÓJ E-PIT czeka na Ciebie
Czym jest usługa Twój e-PIT?
Twój e-PIT to usługa udostępniona przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) w serwisie e-Urząd Skarbowy https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/. Od 15 lutego do końca kwietnia klienci mogą korzystać z uzupełnionych formularzy PIT przygotowanych na podstawie danych posiadanych przez krajową administracje skarbową za poprzedzający rok podatkowy. Po tym czasie będzie możliwość złożenia pierwszego zeznania w usłudze (jeżeli wcześniej zeznanie nie zostało złożone), ale  udostępniony formularz będzie wypełniony jedynie danymi identyfikacyjnymi (m.in. NIP/PESEL, imię i nazwisko, dane adresowe).
Skorzystanie z usługi Twój e-PIT nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania ani aplikacji. Wystarczy komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
 
Przy wykorzystaniu usługi Twój e-PIT nasi klienci będą mogli w łatwy sposób wywiązać się z obowiązku rozliczenia się z urzędem skarbowym. Informacje na temat rozliczenia przy wykorzystaniu usługi Twój e-PIT znajdują się na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ 
Jakie formularze za 2023 rok może złożyć klient w usłudze Twój e-PIT
 
Klienci od 15 lutego będą mieli możliwość złożenia:
zeznania PIT-37 – dla osób, które uzyskały przychody z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, z emerytur i rent
zeznania PIT-38 – dla osób, które uzyskały przychody kapitałowe oraz
zeznania PIT-28 – dla osób rozliczających przychody z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych i tu nowość od rozliczeń za 2023 rok również z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem oraz ;
zeznania PIT-36 – dla osób rozliczających m.in. przychody z rent i emerytur zagranicznych, z działalności nierejestrowej i tu nowość od rozliczeń za 2023 rok również z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych
zeznania PIT-36L - nowość od rozliczeń za 2023 rok z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym
oświadczenia PIT-OP – dla osób, które osiągnęły jedynie przychody z tytułu rent i emerytur na podstawie jednego dokumentu PIT-40A;
informację PIT-DZ – dla osób, które mogą skorzystać z ulgi dla rodzin 4+; w tym roku dane dzieci uprawniających do skorzystania z ulgi.
Jakie dane będą uzupełnione w rozliczeniach za 2023 r. w usłudze Twój e-PIT
We wszystkich formularzach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT klient znajdzie swoje dane będące w posiadaniu Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności:
 
1. Dane rejestracyjne, tj.:
identyfikator podatkowy (NIP/PESEL),
imię i nazwisko,
adres
właściwy urząd skarbowy,
rachunek bankowy zgłoszony do urzędu skarbowego do zwrotu nadpłaty w przypadku, gdy z rozliczenia będzie wynikała;
2. Mikrorachunek, na który powinieneś dokonać zapłaty podatku, jeśli taka będzie wynikała z rozliczenia;
3. Wpłaty zaliczek na podatek lub wpłaty ryczałtu dokonane przez klienta;
4. Dane z informacji od płatników, tj.: z PIT-11, PIT40A, PIT-11A, PIT-R, PIT-8C, w tym m.in:
dochody, pobrane zaliczki, pobrane składki na ubezpieczenia społeczne,
Informacje o przychodach zwolnionych od podatku np. przychody z tytułu:
ulgi dla młodych – więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/osoba-nieprowadzaca-dzialalnosci-gospodarczej/mam-mniej-niz-26-lat/
ulgi na powrót – ulga wykazana, jeśli podatnik złożył stosowne oświadczenie do płatnika – więcej informacji znajdziesz na stronie:
https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-na-powrot
ulgi dla rodzin 4+ – ulga wykazana, jeśli podatnik złożył stosowne oświadczenie do płatnika – więcej informacji znajdziesz na stronie:  https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-dla-rodzin-4/  
ulgi dla pracujących seniorów – ulga wykazana, jeśli podatnik złożył stosowne oświadczenie do płatnika – więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-dla-pracujacych-seniorow/
dane z rozliczeń za ubiegły rok, w tym dane dotyczące ulgi na dzieci lub dane dotyczące numeru KRS Organizacji Pożytku Publicznego i Celu S
 
Szczegółowego, na który przekazane zostało 1,5% podatku należnego, o ile ta organizacja nadal znajduje się na Wykazie OPP.
 
 Do końca terminu na złożenie zeznania (tj. do 30 kwietnia 2024 roku) można zweryfikować, zmodyfikować lub zatwierdzić w usłudze Twój e-PIT swoje rozliczenia za 2023 rok. Potem KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38 oraz oświadczenie PIT-OP, które zostały przygotowane na podstawie posiadanych danych. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet, jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.
 
 

19

MAR

2024

219

razy

czytano