Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Dotacje dla rolników – spotkanie informacyjne.

Dotacje dla rolników – spotkanie informacyjne.

W dniu 31 sierpnia o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie informacyjno-promocyjne nt. działania pt. "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Myszkowie i będzie prowadzone przez pracowników Śląskiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Częstochowie.

Spotkanie ma na celu dostarczenie informacji rolnikom, ponieważ 24 sierpnia rusza nabór wniosków o wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Trzeba mieć dobry pomysł na inwestycje w przedsięwzięcia, które pozwalają uzyskiwać dodatkowe dochody z działalności innej niż rolnicza, poprawnie przygotować wniosek o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami i złożyć go w "swoim" Oddziale Regionalnym ARiMR. Tak w skrócie wygląda procedura ubiegania się o pomoc na "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" finansowane z PROW 2007-2013. Wsparcie z tego "działania" przysługuje tym rolnikom lub ich domownikom, którzy już prowadzą działalność nierolniczą oraz także tym wszystkim, którzy chcą taką działalność dopiero rozpocząć na terenach wiejskich. Termin ten podał do publicznej wiadomości Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Tomasz Kołodziej 9 sierpnia za pośrednictwem dziennika o zasięgu ogólnopolskim oraz portalu internetowego ARiMR.
Zakres działań, na które można uzyskać wsparcie z "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej", jest niezwykle szeroki. Obejmuje on pomoc na świadczenie różnorakich usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, a także dla ludności. Sfinansować można również działalność związaną z prowadzeniem sprzedaży hurtowej lub detalicznej różnych produktów takich jak maszyny i urządzenia rolnicze czy np. perfumy i kosmetyki. Pieniądze z "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" można przeznaczyć na inwestycje związane z działalnością turystyczną oraz ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem lub różnego rodzaju przedsięwzięcia w przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, czy w wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy. Pomocą objęte są działania w zakresie rachunkowości, doradztwa oraz usług informatycznych. Środki z "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" mogą być wykorzystane na działalność aktywizującą mieszkańców obszarów wiejskich np. poprzez inwestycje w organizację różnego rodzaju form opieki nad dziećmi.

Pomoc, którą otrzymuje rolnik w formie refundacji, może wynieść do 100 tys. zł i pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia.

Informacja ze strony: www.arimr.gov.pl
Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl, oddziałach regionalnych o biurach powiatowych agencji. Można również skorzystać z bezpłatnej infolinii 0800 380 084 czynnej 7 dni w tygodniu w godz. 7.00- 21.00

18

SIE

2010

1073

razy

czytano