Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Spotkanie informacyjne - dofinansowania na nowy piec, prace termo modernizacyjne, kolektory słoneczne i usuwanie azbestu.

Spotkanie informacyjne - dofinansowania na nowy piec, prace termo modernizacyjne, kolektory słoneczne i usuwanie azbestu.

Urząd Miasta i Gminy Żarki przygotowuje Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Żarki oraz Program Oczyszczania Gminy Żarki z Azbestu, co umożliwi skorzystanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na inwestycje ekologiczne.

W związku z tym w miesiącu październiku zaplanowano szereg spotkań z mieszkańcami celem przedstawienia programu, przedstawienia etapów wdrażania tego przedsięwzięcia i szans na skorzystanie z dofinansowania.

- Zainteresowanie inwestycjami proekologicznym wśród mieszkańców jest duże. Codziennie dzwonią w tym temacie, stąd postanowiliśmy skorzystać z możliwości, jakie daje Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – informuje burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski. – Do tej pory przede wszystkim nastawialiśmy się na pozyskiwanie środków unijnych celem modernizacji budynków komunalnych. W tej chwili ogłaszane są ostatnie konkursy dla gmin. Teraz stawiamy na pozyskiwanie pieniędzy, z których będą mogli korzystać mieszkańcy, a gmina stanie się bardziej ekologiczna.

Głównym celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Żarki jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę starych, nieefektywnych, węglowych urządzeń grzewczych na kotły nowoczesne, ekologiczne, o wysokiej sprawności, montaż kolektorów słonecznych oraz inne prace termomodernizacyjne.

Przewiduje się, że mieszkańcy będą mogli liczyć na uzyskanie dofinansowania w wysokości przynajmniej 60% kosztów wykonania modernizacji. Mieszkaniec będzie musiał dysponować własnym wkładem finansowym. Wszystkie prace termomodernizacyjne zostaną wykonane przez wykwalifikowane firmy, a realizacja prac potwierdzona będzie protokołem odbioru i fakturą VAT. W ramach Programu mieszkaniec będzie mógł uzyskać dotację na zakup i montaż nowego kotła (likwidując stare nieekologiczne źródło ciepła), na montaż kolektorów słonecznych wykorzystujących energię słoneczną do podgrzewania wody użytkowej i przeprowadzić inne prace termomodernizacyjne.

- Program w ten sposób promuje odnawialne źródła energii, które stają się coraz bardziej popularne i dostępne. Pozwoli on nie tylko uzyskać korzyści ekonomiczne (oszczędność paliwa), ale również przyczynić się do poprawy stanu powietrza i polepszenia wizerunku gminy przekonuje Małgorzata Banaszczyk, kierownik Referatu do Pozyskiwania Środków Europejskich i Krajowych.

Celem Programu Oczyszczania Gminy Żarki z Azbestu jest usunięcie z terenu gminy niebezpiecznych odpadów zawierających azbest. Dofinansowaniem objęte zostaną koszty związane ze zdjęciem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Szczegółowe zasady wdrażania Programu zostaną określone po opracowaniu zasad finansowania usuwania azbestu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Jak wygląda procedura wdrażania programu? W październiku tego roku odbędzie się szereg spotkań z mieszkańcami na terenie miasta i w sołectwach. Do wszystkich domostw na terenie gminy Żarki w październiku dotrą ankiety informacyjne dostarczone na zlecenie urzędu.

- Zwracamy się z prośbą do mieszkańców domów jednorodzinnych o wypełnienie ankiet informacyjnych i złożenie ich w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki ul. Kościuszki 15/17 do 31 października 2010 r. – wyjaśnia M. Banaszczyk. - Stanowi  cenne źródło informacji, niezbędnych do uzyskania przez gminę dofinansowania na realizację w/w programów.
Po zebraniu odpowiedniej liczbie ankiet gmina przystąpi do kolejnego etapu przygotowań do realizacji programu. Musi bowiem na podstawie ankiet oszacować koszty wdrożenia programu i złożyć wniosek w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska.  Pytania w sprawie programów będzie można zadawać na spotkaniach, które odbędą się w terminach z podziałem na poszczególne sołectwa i osiedla:

18 października
godz. 16.00 – Zaborze, świetlica
godz. 17.30 – Ostrów, świetlica
godz. 19.00 – Przybynów, świetlica w Szkole Podstawowej

20 października
godz. 16.00 – Czatachowa świetlica
godz. 17.30 – Suliszowice, świetlica
godz. 19.00 – Zawada i Jaroszów, szkoła w Zawadzie

21 października
godz. 16.00 – Kotowice, biblioteka
godz. 17.30 – Jaworznik, szkoła w Jaworzniku
godz. 19.00 – Wysoka Lelowska, świetlica

25 października
godz. 18.00 – Osiedla: 600-lecie, Olesiów, Częstochowskie, szkoła podstawowa w Żarkach

27 października
godz. 18.00 – Leśniów i Przewodziszowice, remiza

28 października
godz. 18.00 – Mieszkańcy Osiedla Centrum, sala sesyjna UMiG Żarki

Serdecznie zapraszamy.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, Referat do Pozyskiwania Środków Europejskich i Krajowych, pokój nr 21,  Tel. (34) 314 80 36 w. 29, e-mail: poczta@umigzarki.pl

(przygotowała: Małgorzata Banaszczyk, Katarzyna Kulińska-Pluta)

29

WRZ

2010

1555

razy

czytano