Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Podatki w górę od nowego roku.

Podatki w górę od nowego roku.

W dniu 25 listopada radni miejscy zgodnie 14 głosami  zaakceptowali zmiany w uchwałach dotyczących zwiększenia stawki podatku od nieruchomości oraz rodzaju środków transportu. Podwyżka wynosi pięć procent.

- Przez ostatnie trzy lata , czyli od 2009 roku stawki podatków  były zamrożone. Nie było żadnych podwyżek  – informuje skarbnik Gminy Żarki Dorota Mucha.

Stawki od nieruchomości oraz od środków transportu wzrosną od 1 stycznia 2012 roku o pięć procent. Poniżej stawki obowiązujące w zakresie podatków od nieruchomości:

- od 1  m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,61 zł,
- od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej – 17,85 zł
- od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,70 zł
-  od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  – 4,21 zł.

Uchwały odnośnie nieruchomości oraz środków transportowych są dostępne pod adresem: http://www.zarki.bip.jur.pl/kategorie/podatki_na_2012_r

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, Justyna Hajduśkiewicz)

29

LIS

2011

970

razy

czytano