Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Nowy dach w budynku Szkoły Podstawowej w Zawadzie wymieniony.

Nowy dach w budynku Szkoły Podstawowej w Zawadzie wymieniony.

Gmina Żarki otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Zawadzie oraz Miejsko Gminnej Bibliotece w Żarkach.
Celem zadania jest usunięcie szkodliwych materiałów budowlanych z pokryć dachowych budynków Szkoły Podstawowej w Zawadzie i Biblioteki Publicznej w Żarkach zawierających azbest i pokrycie obiektów papą termozgrzewalną.
Wyroby zawierające azbest, szczególnie wyeksploatowane i w złym stanie technicznym, stwarzają istotne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.
Z przeprowadzonej oceny stanu i możliwości  bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest obiekty zostały zakwalifikowane do I stopnia pilności – bezzwłoczna wymiana pokryć dachowych zawierających azbest.
Obecnie budynek Szkoły Podstawowej w Zawadzie i Biblioteki Publicznej w Żarkach pokryte były (eternitem) Płytki są nieszczelne, a włókna azbestowe wypłukiwane są przez wody opadowe. Nieszczelne pokrycie dachowe sprawia, że wody opadowe przedostają się do wewnątrz niszcząc więźbę dachową, stropy oraz wyposażenie budynków.
Realizacja zadania gwarantuje usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest przez specjalistyczną firmę. Wyłonienie wykonawcy odbyło się w drodze przetargu nieograniczonego.
Rozpoczęcie prac nastąpiło w lipcu b.r. Pod koniec sierpnia b.r. zakończono wymianę dachu w Szkole Podstawowej w Zawadzie, teraz prace zaczynają się przy Bibliotece w Żarkach, ukończenie przewiduje się na październik br. roku.
Na zdjęcie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest Gmina otrzymała 25 386,23 zł dotacji z WFOŚiGW


(Przygotowała Anna Stodółkiewicz, fot. Marcin Halabowski)

Dofinansowanie z Samorządu Województwa Śląskiego na budowę placu zabaw dla dzieci wraz z remontem Starej Studni – jako atrakcji turystycznej w centrum wsi Kotowice.

14

WRZ

2007

2019

razy

czytano