Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Nabór - ksiegowa w Partnerstwie Północnej Jury.

Nabór - ksiegowa w Partnerstwie Północnej Jury.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA "PARTNERSTWO PÓŁNOCNEJ JURY" OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO - Księgowego – ½ etatu. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury", 42-253 Janów, Złoty Potok ul. Kościuszki 7
Wymagania konieczne:
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. Kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia księgowości,
3. Pięcioletni staż pracy na stanowisku samodzielnego księgowego,
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
7. Wykształcenie : wyższe lub średnie,
8. Miejsce zamieszkania, pracy lub działalności na obszarze działania Stowarzyszenia
"Partnerstwo Północnej Jury".

Szczegóły oraz wymagania w załączniku poniżej.

21

STY

2013

1278

razy

czytano