Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Dotacja na remont dwóch ulic.

Dotacja na remont dwóch ulic.

Mieszkańcy ul. Leśnej w Jaworzniku oraz mieszkańcy ul. Czarka w Żarkach zyskają jeszcze w tym roku nowe nawierzchnie.  Gmina Żarki uzyskała 620 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
W ramach podziału środków Gmina Żarki otrzyma dofinasowanie  w 2014 roku zadań pn.:  Remont odcinka drogi w Jaworzniku ul. Leśna na długości 1400 mb – etap I oraz remont odcinka drogi w Żarkach ul. Czarka na długości 980 mb.
Wysokość dotacji wynosi 620 tys. zł nie więcej jednak, niż 80 proc. wartości zadania.

- Przetarg jeszcze w tym roku, realizacja zadania również – informuje burmistrz Miasta i Gminy w Żarkach Klemens Podlejski.

Jakie prace zostaną wykonane na drogach? Na jednej i drugiej ulicy zostanie uzupełniona podbudowa, wykonane zostaną nawierzchnie o szerokości 4 metrów,  pobocze po obu stronach o szerokości 50 cm, ponadto w Jaworzniku wzdłuż ul. Leśnej zostaną oczyszczone rowy.
 

06

SIE

2014

1693

razy

czytano