Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Dotacja na dokumentację projektową dla Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach.

Dotacja na dokumentację projektową dla Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach.

Tylko 25 z 35 podmiotów z województwa śląskiego, w tym instytucja kultury z Żarek, otrzymały dotacje w ramach konkursu w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego ogłaszanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wniosek przygotowali pracownicy Gminnego Centrum Informacji żareckiego magistratu.

Gmina Żarki po raz pierwszy zgłosiła ofertę do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego w 2008 r. i jej wniosek uzyskał akceptację. W efekcie otrzyma 7 500 zł, co stanowi 25 proc. sumy, którą należy wydać na wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji pt. Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach. Młyn stanowi własność gminy, do połowy lat 90. młyn był obiektem czynnym, korzystali z niego rolnicy z okolicznych miejscowości. Wewnątrz zachował się park maszynowy, niestety nieużywany budynek z roku na rok popada w coraz większą ruinę. Zamiarem samorządu jest zorganizowanie w budynku Muzeum Dawnych Rzemiosł. Żarki od wieków słynęły jako miasto rzemieślników i kupców. Tradycja rzemieślnicza i kupiecka jest na tyle mocna, iż przetrwała 400 lat. Żarki mają w tej chwili największym targ w regionie. Idealnym sposobem na uratowanie młyna będzie przystosowanie go pod funkcje turystyczne. W województwie śląskim jako jednym w Polsce postawiono bardzo mocny nacisk na przystosowanie dawnych obiektów przemysłowych pod potrzeby turystów. Liczne przykłady z województwa śląskiego, rzesze turystów zainteresowanych obiektami poprzemysłowymi tylko zachęcają do inicjatyw takich, jak ta planowana w Żarkach. Na przełomie wieków w Żarkach było kilka młynów, pozostał jeden. Jest to zatem też ostatni moment, aby uratować dziedzictwo kulturowe poprzemysłowe.

- Sądzimy, iż stworzenie w przyszłości takiego miejsca na Jurze pozwoli na uzupełnienie oferty turystycznej, ale w bardzo dużej mierze przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym – wyjaśnia burmistrz Żarek Klemens Podlejski. - Cenny jest bowiem budynek Starego Młyna – przykład budownictwa z białego jurajskiego kamienia. Cenne jest także wyposażenie – zachowany park maszynowy, który może zachwycić niejednego miłośnika techniki.

Jak tylko zostanie wykonana dokumentacja gmina będzie startowała do pieniędzy unijnych na wykonanie rewitalizacji Starego Młyna.


(przygotowały: Katarzyna Kulińska-Pluta, Anna Stodółkiewicz)

Zaproszenie na uroczystość św. Floriana w leśniowskim sanktuarium – 4 maja.

Gmina Żarki na 51 miejscu wśród 167 ocenianych gmin w województwie śląskim.

05

MAJ

2008

1605

razy

czytano