Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Postanowienie Nr XVII/2008 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 20 maja 2008 roku

Postanowienie Nr XVII/2008 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 20 maja 2008 roku

w sprawie: zwołania XVII sesji Rady Miejskiej w Żarkach.

Na podstawie art.20ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm./ - postanawiam:


I. Zwołać na dzień 3 czerwca 2008 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Żarki XVII sesję Rady Miejskiej w Żarkach z następującym, proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Wysoka Lelowska.
 7. Uchwalenia projektu planu aglomeracji Żarki.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SPZOZ ZOZ Żarki.
 9. Uchwalenia zmian w statucie i przyjęcia tekstu jednolitego statutu SPZOZ ZOZ Żarki.
 10. Podjęcie uchwały o przystąpieniu gminy Żarki do stowarzyszenia Częstochowska Organizacja Turystyczna.
 11. Uchwalenie zmian w uchwale Nr XVI/109/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Żarki.
 12. Uchwalenie zmian w budżecie gminy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci zespołu wychowania przedszkolnego na terenie gminy Żarki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Przybynów.
 15. Powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Żarkach.
 16. Powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Żarkach.
 17. Sprawy różne, bieżące.
 18. Interpelacje i wnioski.
 19. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Żarkach.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Stanisława Nowak

Jan Paweł II – patronem Szkoły Podstawowej w Jaworzniku.

Szkoła w Jaworzniku ma od 19 maja swojego patrona. Z inicjatywy byłej dyrektor Haliny Skorek oraz radnego Jerzego Kota przy poparciu lokalnej społeczności oraz uczniów Rada Miejska w Żarkach w 2005 r. zadecydowała, iż patronem tej placówki zostanie Jan Paweł II. Nowa dyrektor Jadwiga ...

23

MAJ

2008

967

razy

czytano