Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

NABÓR wniosków o dofinansowanie wymiany pieców od 24 do 28 kwietnia 2017r.

NABÓR wniosków o dofinansowanie wymiany pieców od 24 do 28 kwietnia 2017r.

Warunkiem przystąpienia do Programu wymiany pieców  jest złożenie Wniosku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu zatwierdzonego przez Rade Miejską w Żarkach. Wnioski składane w innym terminie niż w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę.  Zgodnie z Programem przewiduje się modernizację łącznie 200 kotłowni.

Nabór wniosków trwać będzie od 24 do 28 kwietnia 2017r.
Wnioski prosimy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach


Istnieje  możliwość wymiany starego źródła ciepła opalanego paliwem stałym (czyli węglem, miałem) na kocioł na ekogroszek spełniający wymogi 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012, gaz, biomasę – spełniając wymogi 4 lub 5 klasy, olejowy.
Dofinansowanie ze strony Gminy Żarki oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynosi 50% kosztów zakupu i montażu kotła grzewczego. Maksymalna kwota wymiany do której można otrzymać dofinansowanie to 10 tys. złotych, maksymalna kwota dofinansowania to 5 tys. złotych.

Na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca nie może mieć zaległości w opłacie za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych co do wszystkich osób zamieszkujących budynek, w podatku od nieruchomości w tym budynku mieszkalnego, leśnego, rolnego, wobec Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach.
W związku z naborem zapraszamy mieszkańców zainteresowanych udziałem w Programie do zapoznania się z Regulaminem Programu i do składania wniosków w Urzędzie Miasta
i Gminy w Żarkach w wyznaczonym terminie.


Wniosek wraz z Regulaminem jest dostępny pod adresem: https://zarki.eboi.pl/Procedure/Details/d72fd641-060e-442f-88ab-e11dc50f675d


Dodatkowe informację: UMiG Żarki, pokój nr 21, Referat ds. Pozyskiwania Środków Europejskich i Krajowych. W przypadku pytań zapraszamy do urzędu oraz prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (34) 314 80 36 wew. 29.

06

KWI

2017

2918

razy

czytano