Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Konkursy PPJ

Stowarzyszenie "Partnerstwo Północnej Jury" ogłosiło  dwa  konkursy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 9 października do 23 października 2023r.

Konkursy zostały ogłoszone na przedsięwzięcia:

a) 1.3.3 BUDOWA LUB DOSKONALENIE OGÓLNODOSTĘPNEJ  INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ, KULTURALNEJ

b) 1.2.2. PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI I KOMPETENCJI MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE STOSOWANIA ROZWIĄZAŃ PROEKOLOGICZNYCH, W TYM INNOWACYJNYCH ( projekt grantowy p.t.: Inteligentne wsie w Partnerstwie Północnej Jury - przygotowanie koncepcji smart village )

Informacja o konkursach jest dostępna na nowej stronie internetowej Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury" pod poniższym linkiem: https://www.jura-ppj.pl/aktualnosci/1174

28

WRZ

2023

188

razy

czytano