Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

STARE TELEFONY POSZUKIWANE.

STARE TELEFONY POSZUKIWANE.

Kto z Was był w Sta­rym Mły­nie ten wie, że nie­co­dzien­ne hi­sto­rie można usły­szeć pod­no­sząc słu­chaw­kę te­le­fo­nu. A jak to bywa ze sta­rym rze­cza­mi? Od­ma­wia­ją po­słu­szeń­stwa. Może macie gdzieś takie te­le­fo­ny. Może chcecie oddać? My z chę­cią przyj­mie­my.
Za­in­te­re­so­wa­nych za­pra­sza­my do kon­tak­tu 690 070 772 lub pocz­ta@​muzeumzarki.​pl
 

28

WRZ

2023

185

razy

czytano