Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

ZWROT CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO

ZWROT CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO

ZWROT CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Informuje się zainteresowanych, że w tut. Urzędzie można składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski należy składać w terminie od dnia 01 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

  • faktury od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.;
  • faktury od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - w ramach dodatkowego limitu przysługującego w 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni.

W II terminie składania wniosków stawka zwrotu podatku akcyzowego dla małych i średnich przedsiębiorstw rolniczych wynosi:

  • 2 zł / litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło oraz na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie, w ramach dodatkowego limitu;
  • 1,20 zł / litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31.01.2023 r. - na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie, w ramach dodatkowego limitu.

 

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 - 31 października 2023 r.  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub w kasie Urzędu.

Dotacje będą wypłacane do wysokości dostępnego limitu,  w kwotach nie wyższych niż iloczyn oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku.

 

23

SIE

2023

113

razy

czytano